Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Korona ga positivt resultat for Tine

Meierisamvirket Tine økte driftsresultatet som følge av endret forbrukermønster under koronautbruddet. Internasjonalt gikk inntektene nedover.

Tine økte blant annet salget av søtmelk. Foto: Lars Bilit Hagen
Tine økte blant annet salget av søtmelk. Foto: Lars Bilit Hagen

To faktorer bidro til at Tine bedret resultatet sitt i andre tertial, sammenlignet med samme periode i fjor. Et endret forbrukermønster under koronautbruddet og kostnadsreduksjoner ga er driftsresultat på 821 millioner kroner, 218 millioner bedre enn i 2019.

– Det er gledelig å se at det harde arbeidet som er gjort helt fra gård til butikk viser seg i resultatet vårt. Det er likevel viktig at både vi og omverdenen forstår at jobben ikke er gjort og at eierne våre fortsatt står under et hardt press. En stor del av grunnen for det hyggelige resultatet vi presenterer i dag er engangseffekter og faktorer vi ikke kan regne med at blir med oss videre. Dette understreker behovet for å ikke bare lykkes kortsiktig, men også med våre langsiktige utfordringer, sier konsernsjef Gunnar Hovland, i en kommentar til resultatet.

Fakta

Tines resultat i andre tertial 2020 i millioner (2019 i parantes)

Driftsinntekter: 8136 (8015)

Driftsresultat: 821 (603)

Resultat før skatt: 830 (569)

Økt salg av melk, ost og yoghurt

Salgsinntektene for Tine i Norge økte med 1,6 prosent i andre tertial, og endte totalt på 8,012 milliarder kroner. Totalt for 2020 har inntektene økt med 1,7 prosent.

Et endret forbruks- og feriemønster med økt hjemmekonsum ga salgsvekst innen dagligvare, mens pandemien fortsatt påvirker storhusholdningskanalene som hoteller og restauranter.

Annonse

Spesielt melk, ost og yoghurt økte, med en vekst på 16,5 prosent på ost, sammenlignet for samme periode i fjor. For kategorien søtmelk og yoghurt var volumveksten på henholdsvis 9,1 og 8 prosent.

Inntektene internasjonalt gikk ned. Juster for endringer i valuta var nedgangen på 12,1 prosent i det internasjonale markedet.

Nedgang for selskaper i utlandet

Norseland Ltd hadde en nedgang på 8 prosent, drevet av lavere eksport- og storhusholdningssalg. Wernersson i Sverige hadde også en betydelig nedgang i salgsinntekter med 26 prosent i andre tertial sammenlignet med samme periode i fjor, drevet av økt fokus på lønnsomhet, færre kampanjer og nedgang i storhusholdningskanalen som følge av koronarestriksjonene.

Totalsalget av Jarlsberg i andre tertial var 8 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2019.

Hittil i år er driftsresultatet 1486 millioner kroner, 555 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatutviklingen preges blant annet av høye engangseffekter i første tertial, hovedsakelig gevinst fra salg av gammelt anlegget i Bergen.

Det er så langt i år levert 452,3 millioner liter kumelk til Tine, og 9,3 millioner liter geitemelk.

Neste artikkel

Tollen på melkpulver settes ned for første gang