Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen

Konkuranstilsynet har varslet at de vil gi Norgesgruppen et gebyr for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med oppkjøp av butikklokaler.

Foto: Benjamin Hernes Vogl
Foto: Benjamin Hernes Vogl

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag leier og driver dagligvarebutikk. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet, skriver de i en pressemelding.

Norgesgruppen og kommunikasjonsdirektør Per Roskifte mener de ikke har brutt opplysningsplikten.

– Vi er først og fremst overrasket over varselet. Vi skal bruke tiden fram til 20. september på å besvare varselet. Vi mener dette er en sak som ikke innebærer opplysningsplikt fordi konkurransen i dette tilfellet ikke blir påvirket, sier Roskifte til Nationen.

Har pålagt å informere

Tilsynet har pålagt kjedene å informere dem om oppkjøp i dagligvarebransjen som ikke er meldepliktig etter konkurranseloven.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne. Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i dagligvaremarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Coop reagerte sterkt da Norgesgruppen kjøpte opp butikklokalene, og skrev til Konkurransetilsynet at kjeden frykter at kjøpet er en del av en strategisk plan for å presse Coop ut av leieavtalen, for deretter å ta over butikklokalene selv. Frykten skal ifølge dagligvarekjeden være basert på dårlige erfaringer med Norgesgruppen som utleier andre steder i landet – en virkelighetsbeskrivelse Norgesgruppen sterkt bestred.

Annonse

Fakta

Dette var salget

16. januar signerer NG Eiendom Vest (Norgesgruppen) kjøpekontrakt på en eiendom i Sædal i Bergen, som Coop leier for å drive en Coop Extra-butikk.

Selger er Frost Retail Properties AS (tidligere Ica Eiendom) v/ Union Eiendomskapital AS.

Norgesgruppen tar over eiendommen 1. mars 2018.

Norgesgruppen opplyste Konkurransetilsynet om transaksjonen først 17. april.

Konkurransetilsynet har igangsatt undersøkelser om saken.

Coop er sterkt kritisk til kjøpet, og frykter å bli skvist ut fra eiendommen.

Coop opplyser at selskapet har forkjøpsrett til eiendommen, mens Norgesgruppen har sikret seg opptrinnsrett til eiendommen.

Opptrinnsrett betyr at Norgesgruppen har rett til å ta over leieavtalen når Coops avtale løper ut eller når Coop legger ned.

Coop mener opptrinnsretten forringer verdien av Coops forkjøpsrett.

Ikke endelig vedtak

Norgesgruppen skal ikke ha informert Konkurransetilsynet om oppkjøpet innen fristen, mener tilsynet.

– For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

De presiserer at saken ikke er ferdig, og at det ikke er fattet endelig vedtak.

Norgesgruppen er gitt frist fram til 20. september 2019 for å inngi sine merknader til varselet.

Norgesgruppen eier butikkjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, i tillegg til kioskene Mix, Deli de Luca og kafékjeden Kaffebrenneriet.

Neste artikkel

Ambulanseansatte jobber opp mot 30 timer overtid i snitt per måned