Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konkurransetilsynet: Store forskjeller i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet

En rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser, viser en kartlegging av Konkurransetilsynet.

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. Foto: Mariann Tvete
Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. Foto: Mariann Tvete

Konkurransetilsynet har det siste året gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i det norske dagligvaremarkedet. Rapporten viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, melder Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Les hele rapporten

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare.

Konkurransetilsynets undersøkelse viser stor variasjon mellom leverandørene, der noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har høye. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden, Norgesgruppen, som får de beste betingelsene.

Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Overrasket

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

– Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier Sørgard.

Kakediagrammet viser dagligvarekjedenes markedsandeler per uke 39 i år. Tallene er hentet inn av analysebyrået Nielsen. Grafikk: Christiane Jordheim Larsen
Kakediagrammet viser dagligvarekjedenes markedsandeler per uke 39 i år. Tallene er hentet inn av analysebyrået Nielsen. Grafikk: Christiane Jordheim Larsen

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

– Resultatene gir ny informasjon om en viktig side ved konkurransen i dagligvaremarkedet, leverandørleddet. Det omfattende tallmaterialet gir et godt bilde av forskjellene mellom disse leverandørene i 2017. Nå vil vi videreføre kartleggingen med tall for 2018 og etter hvert 2019, for å følge med på om det skjer endringer over tid, sier Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare i Konkurransetilsynet, i pressemeldingen.

Norgesgruppen: Viktig med tøffe forhandlinger

Norgesgruppen skriver i en epost til Nationen at Konkurransetilsynets rapport viser at det er viktig med tøffe forhandlinger med sterke leverandører.

– Forhandlingene er avgjørende for å holde matvareprisene nede. Norgesgruppen har, i likhet med de andre kjedene, i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser. Vi vil også i tiden som kommer bidra konstruktivt i Konkurransetilsynets arbeid. Vi står nå midt oppe i viktige forhandlinger om neste års priser fra leverandørene. Flere store leverandører har bedt om betydelige prisøkninger neste år. Dette viser at uten tøffe forhandlinger vil prisene til forbruker øke markant, skriver Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Coop sjokkert

Konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge sier de er sjokkerte over Konkurransetilsynets funn.

Annonse

– Vi var klar over at det var ulike innkjøpsbetingelser mellom kjedene, men på vegne av kundene, som er de som eier Coop, er vi svært overrasket og sjokkerte over de store forskjellene Konkurransetilsynet avdekker. Dette viser hvor langt Coop strekker seg hver eneste dag for å være minst like billige som Norgesgruppens kjeder, sier Stokke i en epost til Nationen.

Konsernsjef Geir Inge Stokke  i Coop Norge sier de er sjokkerte over Konkurransetilsynets funn. Foto: John T. Pedersen
Konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge sier de er sjokkerte over Konkurransetilsynets funn. Foto: John T. Pedersen

Han sier Coop opplever en tøff konkurranse i dagligvaremarkedet.

– Men vi er allikevel bekymret for utviklingen. Vi ønsker en best mulig og ikke minst rettferdig konkurranse, som vil komme kundene til gode. Vi støtter derfor alle konkurransefremmende tiltak og er positive til Konkurransemyndighetenes videre arbeid. Vi skal nå sette oss inn i resultatene fra Konkurransetilsynets rapport før vi kommenterer dem ytterligere, sier Stokke.

Trond Bentestuen, administrerende direktør i Rema 1000, sier i en epost at forskjellene er større enn han hadde trodd.

– Dette er forskjeller som ikke har kommet kundene til gode. Norske dagligvarekunder kunne hatt opptil 15 prosent lavere priser over flere år, sier han.

Han ønsker nå en forklaring på hvorfor forskjellene er så store.

NHO fornøyd med arbeidet

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel, som organiserer aktører i dagligvarebransjen), er fornøyd med Konkurransetilsynsets gjennomgang.

– Vi er glade for det grundige arbeidet som er gjort etter flere års påtrykk fra oss og våre medlemsbedrifter, sier Kaltenborn i en epost til Nationen.

– Det som er viktig for næringslivet og forbrukere er at konkurranselovgivningen blir fulgt, slik at det er konkurranse på like vilkår mellom aktørene – særlig innenfor dagligvarebransjen.

– Det har lenge vært bekymring for om prisdiskriminering i dagligvarebransjen har gjort det vanskelig for nye aktører å overhode komme inn på markedet i Norge. Dette har vi hatt stort fokus på og er veldig tilfreds med at næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, ga en tydelig bestilling til Konkurransetilsynet.

Overvåker situasjonen

Konkurransetilsynet har gjennom mange år overvåket konkurransesituasjonen i det norske dagligvaremarkedet, og har anvendt konkurranseloven ved eksempelvis fusjoner og innkjøpssamarbeid.

Etter innspill fra Konkurransetilsynet, fikk Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport om etableringshindringer i den norske dagligvaresektoren. Høsten 2017 konkluderte rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics, med at innkjøpsbetingelsene var den viktigste årsaken til etableringshindringer i denne sektoren.

Som følge av dette startet tilsynet kartleggingen av innkjøpsbetingelser våren 2018. Kartleggingen er unik også i internasjonal sammenheng, og gir helt ny innsikt om konkurransesituasjonen i det norske dagligvaremarkedet.

Et generelt forbud mot prisforskjeller har ikke tilsynet mandat til å innføre, og det er heller ikke vurdert i denne sammenheng. Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal drøfte dette spørsmålet. Gruppen skal etter planen avgi sin innstilling til departementet i januar 2020.

Neste artikkel

Golfer vådeskutt under ulovlig skytetrening