Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KLP investerer for første gang i skog

Norges største pensjonsselskap KLP går inn som investor i det svenske skogfondet Silvestica Green Forest AB, som skal kjøpe opp flere skogeiendommer i Sverige, Finland og Baltikum.

KLP investerer i det svenske skogfondet Sivestica Green Forest AB. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Dette er vår første investering i skogeiendommer. Investeringer i skog er svært langsiktige og passer godt med KLPs behov for investeringer med stabil, langsiktig og god avkastning, sier Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering i KLP i en presemelding fra pensjonsselskapet.

Han sier videre at KLP har en strategi om å øke klimavennlige investeringer, og at Silvesticas bærekraftstrategi er i tråd med selskapets ønsker og ambisjoner på dette området.

Annonse

Silvestica skal investere direkte eller indirekte gjennom datterselskaper i skogseiendommer i Sverige (40 prosent), Finland (30 prosent) og i Baltikum (30 prosent).

Målet er at Silvestica i løpet av tre til fem år skal investere i skog for 500 millioner euro.

– KLP har mulighet til å øke sin eierandel i Silvestica ved senere oppkjøp slik at investeringen blir opp mot 1,5 milliarder svenske kroner, sier Koch-Hagen.

Neste artikkel

Solgte gård med egen golfbane