Kan tjene 500.000 kroner årlig – per årsverk

Maskinskatten må bort fordi den skader Norges muligheter for en ledende rolle i det grønne skiftet, mener næringen.

– Maskinskatten rammer ikke bare treindustrien. All industri innen det grønne skiftet tar sikte på å foredle lokale råvarer fra hav, land og skog, og vil kreve store industrielle investeringer som utløser uforholdsmessig skattebelastning, sier Rolf Jarle Aarberg, daglig leder ved Treklyngen, om maskinskatten. Foto: Linda Camilla Strømsod/Viken Skog

Maskinskatten, en skatt på fastmonterte maskiner og installasjoner i fabrikker, er en del av den kommunale eiendomsskatten. Regjeringen ønsker å fjerne skatten, blant annet for å gjøre det mer lønnsom å investere i nye arbeidsplasser.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale