Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingvill Størksen: – Det å ha mange små butikker over store avstander er dyrere

Norge har de høyeste matvareprisene i Europa, men dette er prisen vi må betale for å ha mange små butikker, mener Virke.

Ingvill Størksen i Virke dagligvare mener vi må tåle høye matvarepriser på grunn av store avstander i Norge. Foto: Virke
Ingvill Størksen i Virke dagligvare mener vi må tåle høye matvarepriser på grunn av store avstander i Norge. Foto: Virke

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett. Prisnivået lå 63 prosent over gjennomsnittet i EU.

Blant annet var prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer vesentlig høyere enn snittet for de 28 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Virke dagligvare, interesseorganisasjonen til norsk dagligvarehandel, mener det er tre grunner til at prisene er så høye i Norge. Høye lønnsnivåer, kostnader ved å ha butikker der folk bor og politisk styrting gjør at vi må betale så mye for maten.

− Butikkansatte, bønder, matprodusenter, transport- og lageransatte vil neppe godta et lønnsnivå som er like lavt som i mange av landene Norge sammenlignes med. Det forklarer en god del av prisforskjellene mellom Norge og andre land, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en pressemelding.

På tross av at vi må betale mer for maten er vi blant landene som bruker aller minst av inntektene våre på mat. Mens vi i Norge kun bruker rundt 11 prosent av inntektene på mat, bruker man i for eksempel Albania hele 40 prosent av inntektene på disse varene.

– Avgjørende for at folk skal kunne bo hvor de ønsker

Størksen mener man må regne med dyre matvarepriser da bosetningen er så spredt som den er her i landet.

Annonse

− En dagligvarebutikk i nærheten er avgjørende for at folk skal kunne bo hvor de ønsker. Norge er et langstrakt land med spredt befolkningsstruktur. Dette krever at vi har mange mindre butikker spredt utover landet, sammenlignet med andre europeiske land hvor folk bor langt tettere. Det å ha mange små butikker over store avstander er dyrere sammenlignet med å ha få store butikker. Prisen for å endre butikkstrukturen til færre og større butikker kan fort bety kroken på døren for mange små lokalsamfunn.

Men også avgifter som sukkeravgiften og toll og moms gjør at prisene blir høye. Ifølge en undersøkelse gjort i år av Samfunnsøkonomisk analyse for Virke dagligvare, kan forskjellen i merverdiavgift mellom Norge og Sverige forklare hele 15 til 27 prosent av prisforskjellen på sukkerholdige varer, melk og kjøtt.

Vil øke matmomsen

Og i fremtiden kan prisene bli enda høyere, ettersom regjeringen vurderer å øke matmomsen fra 15 til 23 prosent.

– Politiske grep som øker matprisene i Norge bidrar sterkt til prisforskjeller mellom Norge og andre land. Forslaget om å øke matmomsen, og dermed matprisene, må snarest legges dødt, sier hun.

Samtidig peker Størksen på at prisutviklingen på matvarer har vært lavere enn på andre varer i Norge den siste tiden.

– Prisutviklingen innen mat og drikke er langt lavere enn på andre varer. De siste 12 månedene har mat og drikke vært med på å senke den samlede prisutviklingen. Konsumprisindeksen har økt med 1,9 prosent, mens matvareprisene kun har økt med 1,2 prosent. Konkurransen i dagligvarehandelen bidrar altså til å holde prisnivået nede, sier Størksen.

Neste artikkel

Produsentene har investert stort: – Det er jo tragisk