Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Hvorfor i fanden skal vi privatisere til evig tid?

Et utvalg går inn for å revolusjonere kvotesystemet for fiskeriene. Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen er nå lei det han mener er «snikprivatisering gjennom ulike utvalg»

Lei nå: Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, er nå lei av det han mener er stadige privatiseringsframstøt mot en naturressurs som lovgivningen sier er fellesskapets eiendom. Foto: Ingjerd Tjelle
Lei nå: Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, er nå lei av det han mener er stadige privatiseringsframstøt mot en naturressurs som lovgivningen sier er fellesskapets eiendom. Foto: Ingjerd Tjelle

Det såkalte Eidesen-utvalget, ledet av jurist Arild Eidesen, overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Oppdraget var en fullstendig gjennomgang av kvotesystemet i fiskeriene – og utvalget har gått kraftig til verks.

Det foreslås blant annet en total omlegging slik at konsesjoner og årlig deltageradgang, altså retten til fiskekvoter og retten til å fiske, erstattes av såkalte fiskeritillatelser. Og her kommer utvalget med en brannfakkel: Fiskeritillatelsene skal ikke være tidsbegrenset.

• Pliktkommisjonens råd til fiskeriminister Per Sandberg (Frp): Fjern hele pliktsystemet i fiskeriene, og omfordel trålerkvoter til kystfiskeflåten

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, reagerer sterkt:

Rapport om kvotesystem i fiskeriene

Utvalget foreslår et nytt grunnsystem for hvordan kvoter tildeles.

Konsesjoner og årlige deltakeradganger erstattes av fisketillatelser.

Sturkturkvoteordningen bør avvikles og erstattes av en ny sammenslåingsordning uten tidsbegrensing.

Det bør være mulighet for strukturtilpasning også for fartøy under 11 meter.

Dersom kvotesystemet effektiviseres slik utvalget foreslår, bør det innføres en ressursrente i fiskeriene.

– Det begynner nesten å bli patetisk at vi ikke engang for alle får slått fast fellesskapets eierskap til fiskeressursene. Hvorfor i fanden skal vi privatisere til evig tid?

Brennbart

– For min del begynner jeg nå å bli ganske lei. Nå har vi hatt tre, fire utvalg som med litt variasjon har forsøkt å sikre privat eierskap langt framover i tid. Hvem er disse folkene som står bak, som vil ha det i denne retningen? Kan de ikke vise ansiktene sine, i stedet for å forsøke på en snikprivatisering gjennom ulike utvalg?

• SV vil grunnlovsfeste folkets rett til fisken i havet og advarer mot det de kaller «en kraftig privatisering av norske fiskeriressurser»: – Frykten er at lysene slokkes i husene, og at distrikter legges øde

Spørsmålet om såkalt evigvarende kvoter er brennbart i fiskeridebatten. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen fjernet i 2003 tidsbegrensningen på såkalte strukturkvoter – fiskekvoter som er samlet på ett fartøy. Da den rødgrønne regjeringen tok over i 2005, tilbakejusterte Helga Pedersen (Ap) slik at tidsbegrensning på 20 og 25 år ble gjeldende.

Ålesund-reder Eivind Voldstad gikk til sak mot staten, men tapte i Høyesterett. Prinsippet som lederen av Kystfiskarlaget mener ble knesatt i dommen, blir nok en gang oversett, mener han.

– Det er for det første prinsipielt uaktuelt at Eidesen-utvalget legger opp til at noen skal tildeles evige fangstrettigheter. Det advarer vi sterkt mot, siden tillatelsen til å høste av fiskeressursene er gitt med basis i at dette er folkets felles eiendom.

– Fellesskapets eiendom

– For det andre har en del tilregnet seg veldig store fangstrettigheter i dag. Hvis de skal få beholde dette til evig tid, og i tillegg mulighet til å leie ut kvoter, så betyr det en utvikling der bare noen få kan sitte og håve inn. Da er vi tilbake til leilendingssamfunnet. Etter min mening ligger det en liberalisme i bunn her som er farlig.

«Det der er galskap. Det rammer muligheten for inntekt og arbeid for dem som har valgt å leve sine liv langs kysten»

Arne Pedersen, leder i Kystfiskarlaget
Annonse

– Farlig? Det må du nesten utdype.

– Det er klart. Vi kan få inn rederier som ikke har annen interesse enn å leie ut. Men det er jo fortsatt fellesskapets eiendom. Det kan ikke være meningen at rederiene skal overta for forvaltningen og tildele fangstrettigheter, sier Pedersen.

• Høyre er ikke videre imponert over forslaget om å grunnlovsfeste fiskerettigheter: –Vi må bruke lovverket vi har, sier Frank Bakke-Jensen (H)

Han er klar på hvem som taper på utviklingen har frykter.

– Det er en måte å stenge ut kyst- og fjordbefolkningen fra fisket på. Fangstrettighetene konsentreres på noen få hender. Etter vår mening er det meningsløst at noen rederier skal få evigvarende fangstrettigheter. Hva med kommende generasjoner? Det der er galskap. Det rammer muligheten for inntekt og arbeid for dem som har valgt å leve sine liv langs kysten.

Motstand på Stortinget

Aps Ingrid Heggø understreker at partiet er mot evigvarende kvoter. Hun mener det er grunn til å være på vakt siden Høyre/Frp-regjeringa går inn for dette i Sundvoldenerklæringen, og varsler motstand:

– Dette ligger fast. Sist en borgerlig regjering innførte dette, ble det stoppet av Stoltenberg-regjeringa - som så fikk medhold i Høyesterett, sier hun.

Hun får følge av SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Selvfølgelig må det være en tidsbegrensning, eller så snakker vi om full privatisering. Jeg tror til og med at det i det høyrevridde stortinget vi har i dag, vil det være flertall for det, sier Fylkesnes til Nationen.

• Vil du vite mer om striden om evigvarende fiskekvoter? – På den ene siden står grunnlovsbestemmelsen om at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft. På den andre siden står valgte politikeres handlingsrom for å lage ny politikk

Neste artikkel

Økokrimsjefen varsler aksjoner mot fiskeribransjen