Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har ikke funnet skrantesyke hos hjort

I løpet av høsten er 1792 hjorter, skutt i løpet av jakta, blitt undersøkt for skrantesyken CWD. Ingen av dem har fått påvist sykdommen, og dermed er de fem funnene på elg og rein før jakta de eneste tilfellene av sykdommen - enn så lenge.

Foreløpig er skrantesyke kun funnet på elg og rein, ikke på hjort. Foto: Mehmet Karatay/Wikimedia Commons
Foreløpig er skrantesyke kun funnet på elg og rein, ikke på hjort. Foto: Mehmet Karatay/Wikimedia Commons

Det siste tilfellet av skrantesyken CWD ble påvist i midten av september, på en villrein i Nordfjella. Det var kun en uke før elgjakta begynte, med strenge restriksjoner om at all felt vilt i deler av landet skal undersøkes for sykdommen.

Hittil (innen 7. oktober) er det analysert prøver fra 5634 dyr på landsbasis. Dyrene som testes er hjort, rein og elg, noen steder testes alle dyr, andre steder kun elger eller kun hjort. 1792 av prøvene var hjort. Bortsett fra de fem tidligere kjente tilfeller, er det ikke funnet noen dyr med sykdommen, skriver NRK.

Ukjent opphav

Da sykdommen ble påvist på en villrein i april, var det første gang at sykdommen ble funnet på et hjortedyr i Europa. Siden ble det også funnet to elger som hadde dødd av sykdommen, og deretter nok en rein. Det siste tilfellet ble altså funnet i september.

Les også: 7 millioner til å bekjempe skrantesyke

Annonse

CHRONIC WASTING DISEASE

100 prosent dødelig, smittsom hjernesykdom på hjortevilt.

Har eksistert i nord-amerikanske viltstammer siden 1968, uten noen rapporter om smitte til mennesker.

Lokalt i Nord-Amerika kan opptil 3 av 10 dyr i en hjorteviltstamme dø av CWD.

5634 norske hjortevilt er testet for sykdommen i år. 3 villrein i Nordfjella og 2 elger i Selbu er påvist syke. Elgene har en ny og ukjent variant. I alt skal mellom 15 og 20.000 dyr testes.

CWD er en av mange prionsykdommer hos dyr. Den eneste som har smittet til mennesker, er kugalskap, som i 2006 forårsaket et utbrudd av Creutzfeld-Jakobs sykdom i England. 200 mennesker døde.

Amerikanske myndigheter har definert såkalte hotspots for sykdommen. I slike områder har alt hjortevilt vært skutt ut i mils omkrets. Veterinærinstituttet vil også definere hotspots, men har ikke tatt stilling til eventuell utskyting.

Funnene har bekymret forskerne, både fordi ingen vet hvordan sykdommen har oppstått eller kommet seg til Europa og Norge, og fordi elgene som ble funnet døde hadde en ny og ukjent variant av viruset, en variant som ikke er funnet i Nord-Amerika, hvor sykdommen er vanlig.

Omfattende testing

Totalt skal mellom 15.000 og 20.000 dyr testes, ved at hoder skal samles inn eller at det tas tester på stedet. Her finner du en oversikt over hvilke områder testene skal gjennomføres i. Jegerne i de aktuelle områdene, skal også ha fått beskjed på forhånd om hvilke restriksjoner og regler som gjelder.

Les også: Amerikanske forskarar ser alvorleg på norsk CWD-utbrot

I noen av kommunene er testingen nå avsluttet, mens andre holder fram i det minste ut oktober. I tillegg til testing av dyr som skytes under jakta, utfører Mattilsynet og Veterinærinstituttet også tester på vilt som dør på andre måter, for eksempel i påkjørsler. Testing av fallvilt, som Mattilsynet kaller det, vil skje ut året.

Neste artikkel

Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i Namsenfjorden