Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gruvedriften gjenopptas i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune får mange nye arbeidsplasser når Næringsdepartementet nå har gitt konsesjon for utvinning av jernmalm og gruvedriften gjenopptas.

Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sør-Varanger i Finnmark. Vedtaket til Direktoratet for mineralforvaltnings med Bergmesteren for Svalbard (DMF) blir dermed opprettholdt, med noen endrede betingelser. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sør-Varanger i Finnmark. Vedtaket til Direktoratet for mineralforvaltnings med Bergmesteren for Svalbard (DMF) blir dermed opprettholdt, med noen endrede betingelser. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Dette kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) sier dette er en stor dag for hele Sør-Varanger kommune.

– Jeg er veldig glad for regjeringens avgjørelse i saken. Jeg er takknemlig overfor alle som har stått på lokalt og sentralt for å få dette til, på tvers av partier, sier han til Sør-Varanger Avis.

Påklaget vedtak

Vedtaket til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) blir dermed opprettholdt, med noen endrede betingelser.

Annonse

Sydvaranger eiendom søkte om driftstillatelse i desember 2017. Selskapet fikk en begrenset konsesjon i januar i år, hvor det blant annet ble lagt begrensninger på utvidelse av gruveområdet, skriver Sør-Varanger Avis.

Selskapet mente at noen av vilkårene som ble fattet, ikke ville være lønnsomme. De mente samtidig at den begrensede konsesjonen krevde en driftsform som ikke ville være forsvarlig. Sydvaranger eiendom påklagde derfor vilkårene.

Naturvernforbundet klaget også på vedtaket på grunn av tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

I over hundre år

Næringsdepartementet har kommet fram til at noen av de faglige innvendingene fra direktoratet ikke bør opprettholdes. I stedet legges det vekt på at kommunen allerede har godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift.

– Dette er strålende nyheter som betyr mye både for de ansatte i Sydvaranger gruver og lokalsamfunnet Sør-Varanger. Gruvedriften har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet gjennom mer enn hundre år, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen, som understreker at full drift vil gi 400 arbeidsplasser.

Det har vært drevet uttak av jernmalm i Bjørnevatn i Kirkenes i Sør-Varanger kommune siden 1906. Det har ikke vært drift i bruddet siden perioden mellom 2009 og 2015. Sydvaranger Gruver AS driftet gruva den gangen, men gikk konkurs på grunn av vedvarende lave malmprisen.

Neste artikkel

En ressursutnyttelse for fremtiden