Grønn løsning: – Byene vil bli enormt grønne i fremtiden, tror Bengt Tovslid og Jakob Årsvold, som merker stor interesse for sine produkter som blomsterengen med frø samlet inn av forskere i Nibio. Foto: Solfrid Sande
Grønn løsning: – Byene vil bli enormt grønne i fremtiden, tror Bengt Tovslid og Jakob Årsvold, som merker stor interesse for sine produkter som blomsterengen med frø samlet inn av forskere i Nibio. Foto: Solfrid Sande

Gjør byen grønnere

Sandnes-firmaet Bergknapp opplever stor etterspørsel etter sedumtak, blomsterenger, plantevegger og biotoptak. De er nemlig en del av løsningen for byens utfordringer med overvann og tap av biologisk mangfold.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bygger Norges største vertikale gård – skal produsere 350 tonn salat og urter i året