Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gildes tap av markedsandeler er størst på kjøttdeig

Gilde har tapt markedsandeler for de fleste typer kjøttprodukter i 2018. Størst er tapet på kjøttdeig og farse.

Kjøttdeig på Norturas Norfersk-anlegg i Hærland i Eidsberg kommune i Østfold. Foto: Mariann Tvete
Kjøttdeig på Norturas Norfersk-anlegg i Hærland i Eidsberg kommune i Østfold. Foto: Mariann Tvete

2018 har vært et vanskelig år for kjøtt- og eggsamvirket Nortura. Besværlighetene fra 2017, hvor overskuddet falt stort fra året før, fortsatte.

En av grunnene til nedgangen er at Nortura taper markedsandeler i dagligvarebutikkene, også når det gjelder Norturas produksjon av egne merkevarer for kjedene og salg gjennom Norfersk. Norturas markedsandel var på 44,5 prosent i tredje tertial i fjor, noe som er en nedgang på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Markedsandelen er målt i salgsverdi.

Det positive for Nortura er at produkter som selges under fjørfe-merkevaren Prior har gått opp; Mindre grunn til jubel ligger det derimot i at markedsandelen for Gilde-produkter, som lages av storfe, sau eller svin, faller på grunn av salgsnedgang for kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter, ifølge Norturas årsmelding for fjoråret.

Gildes markedsandel i kategorien «ferske deiger/farser» er nede i 18,6 prosent i 2018, en nedgang på 4,7 prosentpoeng siden året før. Går vi seks år tilbake i tid, var markedsandelen for kjøttdeig og farse på 44,3 prosent, ifølge årsmeldingen for 2012, som er den eldste som ligger på Norturas samleside over årsmeldinger.

I løpet av seks år er dermed Gildes markedsandel for kjøttdeig og farse mer enn halvert prosentmessig.

Andre kategorier hvor Gildes markedsandeler også går litt ned der pølser, ferskt kjøttpålegg, bacon, fersk postei, ferskt bearbeidet kjøtt, ferskt rent kjøtt og spekemat.

For kategorien dypfryst bearbeidet kjøtt er det en oppgang i markedsandel på 4,7 prosentpoeng, og også for spekepølse går markedsandelen litt opp.

Når det gjelder Prior-produktenes markedsandeler er det oppgang i alle typer kjøttprodukter i 2018. Men hva egg angår, går markedsandelen ned 1,1 prosentpoeng til 45,5 prosent.

Når Norturas markedsandeler går ned, blir det stadig vanskeligere å kompensere for det økonomisk ved at markedet totalt sett øker, for som Nortura selv skriver i årsmeldingen er «totalmarkedet for kjøttprodukter i dagligvarehandelen stagnerende».

– Dette henger sammen med flere trender i tiden, som sterk utvikling i markedet for ferdige retter i og utenfor dagligvaremarkedet, forbrukernes ønske om å spise mer grønt og mindre kjøtt og noe mindre annonsering for kjøtt. Nortura sitt salgsvolum til dagligvarehandelen gikk tilbake i 2018 sammenlignet med året før, skriver Nortura.

Kjøttsamvirket omtaler selv nedgangen for Gilde-produkter som «markert ».

– Nedgangen var størst for rent kjøtt og deiger, der dagligvarekjedene i større grad har prioritert egne merker, skriver Nortura.

Neste artikkel

Nortura ruller ut ambisiøse mål for fremtiden