Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forhandlingene om en miljøavtale mellom næringslivet og staten faller sammen

25 næringslivsorganisasjoner, med NHO i spissen, har varslet at forhandlinger med staten om en miljøavtale, som inkluderer et CO2-fond har falt sammen, og legges på is.

Sigrid Hjørnegård mener det er synd at arbeidet med en slik avtale legges på is. Foto: Siri E. Juell Rasmussen
Sigrid Hjørnegård mener det er synd at arbeidet med en slik avtale legges på is. Foto: Siri E. Juell Rasmussen

Organisasjoner som NHO, LO og Norges Bondelag har i dag mandag sendt et brev til regjeringen og Stortinget, for å opplyse om at arbeidet med å etablere en miljøavtale med et CO2-fond legges på is. Grunnen er uenighet om utformingen av CO2-fondet.

– Dette er en trist dag for klimaet og vi som jobber for et grønt skifte. CO2-fondet kunne blitt en viktig driver for utfasing av fossilt drivstoff og bruk av ny nullutslippsteknologi, også i landbruket, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag i en pressemelding.

Organisasjonen mener et CO2-fond vil føre til at man knytter seg til konkrete forpliktelse for å redusere utslipp. Planen var at fondsmidlene kunne brukes til å gi tilskudd til investering i klimavennlige transportmidler i bedriftene.

Større effekt

Næringslivet ønsket at man betalte inn til et CO2-fond istedenfor gjennom en CO2-avgift, og man på den måten kunne gi tilskudd til klimatiltak gjennom CO2-fondet. På den måten ville det være næringslivet selv som bestemmer hvilke tiltak som kunne få tilskudd, samtidig som man gjennom miljøavtalen har forpliktet seg til en utslippsreduksjon.

Miljødirektoratet har i sin utredning vist at et CO2-fond kan kutte utslippene med 25-30 prosent fra omfattede virksomheter frem mot 2030, ifølge Bondelaget. Opposisjonspartiene på Stortinget skal ha støttet et slikt CO2-fond og det samme skal regjeringens ekspertutvalg ha gjort, men regjeringen har pekt på Enova som en god nok løsning.

Annonse

Enova er et statlig foretak som er med på å finansiere mange prosjekter og tiltak inn mot det grønne skiftet og mer klimavennlige løsninger.

– Støtteordningene fra Enova er viktige, men de reduserer ikke utslippene nok. Et CO2-fond vil gi større effekt på utslippene, større mobilisering i næringslivet, og bli langt mer forpliktende for bedriftene. Et privat fond vil ha større handlingsrom i utforming av støtteordninger og fastsetting av støttesatser enn et statlig forvaltningsorgan som er underlagt statsstøtteregelverket.

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, mener det er synd at forhandlingene har falt sammen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, mener det er synd at forhandlingene har falt sammen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Beklagelig

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ønsker ikke å gå med på at næringslivet skal fritas fra CO2-avgiften, som han mener er viktig for å redusere utslipp.

– CO2-avgiften er hovedvirkemiddelet i regjeringens klimapolitikk. Avgiften er i tråd med det grunnleggende prinsippet om at forurensing betaler. Det er derfor ikke aktuelt å redusere denne. Tvert om har regjeringen varslet en opptrapping av CO-avgiften, sier Ola Elvestuen.

– Vi beklager at næringslivsorganisasjonene ikke ønsker å videreføre samtalene med regjeringen om innrettingen av et CO2-fond. Utslippene fra transportsektoren skal ned. Her har næringsliveten viktig rolle å spille, sier Elvestuen videre.

Regjeringen ønsker ikke at det opprettes et nytt organ på utsiden av det allerede eksisterende Enova.

Neste artikkel

Bondetoppar vil forhandle om prisar og tilskot med staten