Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår å samle griseslaktingen på Østlandet ved Nortura Tønsberg

Planene skal bidra til å forbedre lønnsomheten i Nortura med mellom 350 og 400 millioner kroner.

Her hos Nortura Tønsberg foreslås det å samle griseslaktingen på Østlandet. Foto: Nortura-medlem
Her hos Nortura Tønsberg foreslås det å samle griseslaktingen på Østlandet. Foto: Nortura-medlem

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, innstiller overfor styret på å samle slaktingen av gris på Østlandet i Tønsberg, opplyser Norges største produsent av kjøtt- og eggprodukter på sine medlemssider.

Samlingen av slaktingen vil ifølge Nortura gi en positiv resultateffekt på 30 millioner kroner i året, og er et nytt steg i deres industriutviklingsplan som skal bidra til å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 millioner kroner.

– Utredningen viser at Nortura er tjent med å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted, og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje. Det vil også øke brukernytten til våre eiere. Ved å effektivisere industrien får vi økt slagkraft i sluttmarkedet slik at vi i neste omgang evner å betale våre eiere mer for råvarene, sier Pangenstuen ifølge medlemssidene til Nortura.

Kapasitetsutnyttelsen er for lav

Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet, 16 000 tonn i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda.

«Kapasitetsutnyttelsen ved begge slaktelinjene er imidlertid lav, og ligger bare på 65 prosent i utnyttelsesgrad. I tillegg er begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes», opplyser matprodusenten.

Annonse

Videre skriver produsenten av kjøtt og egg at den gjennomsnittlige inntransporttiden for grisen, som i dag slaktes ved Rudshøgda, vil øke ved å samle slaktingen i Tønsberg. Men peker på at stadig bedre veier, bedre inntransportmateriell og nye planleggingsverktøy gjør at de likevel vil være innenfor regelverket med god margin.

«Gris er det dyreslaget som best tåler lengre transportavstander. Når den er lastet på bil og bilen settes i bevegelse så legger grisene seg ned og slapper av. I tillegg har vi nå god erfaring med å kjøre storfe motsatt vei til Rudshøgda. Etter 4 år vet vi at det fungerer godt», påpeker Nortura.

Ingen mister jobben

Ifølge Nortura vil ikke flyttingen av slaktingen til Tønsberg medføre at noen mister jobben. Det blir en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda og en økning på 15 årsverk i Tønsberg.

«Alle berørte fast ansatte ved Rudshøgda får jobbgaranti gjennom ansettelsesstopp ved fabrikken i perioden, slik at overtallige ved slakteavdelingen prioriteres når folk slutter, og det blir ledige jobber ved fabrikken», skriver selskapet.

Nortura påpeker også at beredskap og risikodempende tiltak har vært en viktig del av utredningen.

«Det er brukt mye tid på å lage gode planer for å redusere risikoen og unngå å havne i kritiske situasjoner, og det er utarbeidet planer for hva vi skal og kan gjøre om fabrikken blir satt ut for kortere eller lengre perioder», står det på Norturas medlemssider.

Konsernstyret vil nå få saken på bordet og skal ta en endelig beslutning i styremøtet den 7. juni.

Neste artikkel

Bønder fortvilar over 400.000 i smell på fôr: - Ser ingen ende