Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fleire arbeidsinnvandrarar til Noreg i fjor

I fjor kom 36.900 ikkje-nordiske innvandrarar til Noreg, ein nedgang på 5.700 frå året før. Nesten halvparten kom på grunn av arbeid.

Arbeidsinnvandringa frå land utanfor Norden auka i fjor med 900 personar, og arbeid var i 2018 igjen den viktigaste innvandringsgrunnen. I 2016 og 2017 var familieinnvandringa høgare enn arbeidsinnvandringa.

Totalt kom det 15.000 arbeidsinnvandrarar til Noreg i fjor, følgt av 12.700 som innvandra av familiære årsaker og 4.700 flyktningar som fekk opphald. 4.200 personar fekk opphald på grunn av utdanning, viser tal Statistisk sentralbyrå publiserte måndag.

Polakkane er den største gruppa arbeidsinnvandrarar, med 3.600 følgt av 2.000 litauarar. Den tredje største gruppa som innvandra på grunn av arbeid, var indarar med drygt 800 personar.

Blant dei som kom hit til landet av familiære årsaker, vart 9.200 familiegjenforeint, medan 3.500 kom til Noreg på grunn av familieetablering.

Annonse

Ein av fem familieinnvandringar i fjor var til personar som har fått opphald som flyktningar i Noreg. Syrarane var i fleirtal blant flyktningane med 2.700 av totalt 4.700. Syrarar har no vorte den største gruppa personar med flyktningbakgrunn her i landet.

Innvandrarar frå Kongo var den nest største flyktninggruppen med i underkant av 700 personar, følgt av Eritrea med 500 og Afghanistan med 200.

Totalt kom det 52.000 innvandrarar til Noreg i fjor. Samtidig utvandra 34.000 personar, noko som gir ei nettoinnvandring på 18.000.

Samla folketalsvekst i fjor enda på 32.000, noko som gav eit folketal på 5.328.000 ved årsskiftet.

(©NPK)

Neste artikkel

– Dette er eit overgrep mot bønder