Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
– Ingen må tro at jeg sitter stille i båten og ser på problemene i oppdrettsnæringa, sier fiskeriminister Per Sandberg. Nå innkaller han til oppvaskmøte. Alle foto: Siri Juell Rasmussen
– Ingen må tro at jeg sitter stille i båten og ser på problemene i oppdrettsnæringa, sier fiskeriminister Per Sandberg. Nå innkaller han til oppvaskmøte. Alle foto: Siri Juell Rasmussen

Fiskeriministeren tar tak

Per Sandberg garanterer at kravene til fiskehelse i merdene blir strengere. Fiskehelsa i oppdrettsnæringa er elendig og dødeligheten skyhøy.

– Fiskehelsa er aldeles ikke bra nok! Og det er jeg som har bestilt de rapportene, slår fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fast, så å si bokstavelig talt.

Han slår riktignok ikke i bordet, men han tapper på bordet med fingertuppene når han kommer til viktige poenger. Vi sitter ved møtebordet på fiskeriministerens kontor. Nationen ble høflig invitert inn på kammerset etter å ha skrevet om «skandaløs høy fiskedødelighet» i norsk oppdrettsnæring, og at oppdrettsnæringa er en elefant i det norske rommet: Ei næring med en rekke ytterst problematiske sider som det snakkes altfor lite om.

Utgangspunktet var Fiskehelserapporten 2017 fra Veterinærinstituttet og Risikovurderingen fra Havforskningsinstituttet.

Fiskehelserapporten viser kort sagt at dødeligheten i norske merder er skyhøy. Fiskevelferden er elendig. Årsaken er først og fremst at behandlingen mot lakselus skader fisken. Risikovurderingen advarer blant annet om høy risiko for «lakselusrelatert dødelighet på postsmolt, spesielt på Vestlandet fra Hordaland til Trøndelag.» Postsmolt er ung villaks. Lakselusa tok knekken på 80 prosent av smolten fra flere viktige elver på Vestlandet i 2017, viser tall fra Havforskningsinstituttet.

Fiskeriminister Per Sandberg vil altså snakke om problemene, og han vil «knekke noen myter». Dessuten vil han ha fram at han slett ikke er fornøyd med ståa i oppdrettsnæringa. Han vil virkelig «ikke sitte stille i båten» og bare se på problemene.

Det skal vi komme tilbake til. Først: Fiskeriministeren var irritert på deler av oppdrettsnæringa allerede før de to rapportene forelå i forrige uke. Jeg for min del tror han var ganske forbannet, men det går han ikke med på.

Fiskehelse

Fiskehelserapporten 2017 fra Veterinærinstituttet viser elendig fiskevelferd og høy dødelighet. Årsaken er skade-virkninger som følge av lakselus.

Risikorapporten fra Havforskningsinstituttet viser blant annet at mye ung villaks dør av lakselus fra oppdrettsanlegg.

Variasjonene mellom områder og aktører viser at det er stort rom for forbedringer i oppdrettsnæringa.

Les også: Lakseeksporten til Kina kan bikke en milliard

«Småirritert» fiskeriminister

– Forbannet blir jeg aldri, jeg er ferdig med å være forbannet. Jeg ble småirritert, insisterer fiskeriministeren, og forklarer hvorfor:

– Det var slik i 2017 at kontrollen av rømt fisk fra merdene ga gode resultater. Vi hadde ikke full kontroll, men vi fikk gode svar. Bare rundt 15.000 fisk, laks og ørret, rømte fra merdene i fjor. Det var en kraftig forbedring sammenlignet med de siste fem årene, da i snitt 200.000 fisk rømte fra merdene hvert år. Før den tid kunne rømningstallet komme opp i en million fisk i året. Men i år …! Sandberg tar en «småirritert» kunstpause.

– I år har to store rømninger sørget for at vi er oppe i rundt 200.000 rømte fisk allerede i februar. To rømninger alene! Og det handler om rømninger fra store aktører, understreker fiskeriministeren.

– Som Marine Harvest?

Per Sandberg bekrefter at det handler om giganten Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap, som også har oppdrettsvirksomhet i Skottland, Canada, Chile, Irland og på Færøyene. John Fredriksen er største aksjonær. Tidligere i år, 6. februar, rømte det – ifølge selskapet selv – 54.000 laks ut gjennom et hull i nota ved et anlegg i Nærøy kommune. Andre hevder at det er umulig å vite hvor mange laks som forsvant ut av hullet. Det sto 180.000 fisk i merden, bedyret Marine Harvest, som har lov til å ha inntil 200.000 laks i hver merde.

Les kronikken: Norskekysten - en arena for strukturell vold

Ifølge NRK hadde lakserømlingene rester av medisin mot innvollsorm i seg. Innvollsorm er en parasitt som kan overføres til mennesker som spiser fisken.

Senere i februar meldte Fiskeridirektoratet om ei 4,2 meter stor flenge i ei not ved et oppdrettsanlegg i Flatanger. Eier: Marine Harvest. I den merden sto det 138.000 laks.

Rømt fisk er et stort problem

Når oppdrettslaksen «blander gener» med villaks, blir villaksen – kort sagt – mindre robust, og dødeligheten øker.

Blir du ekstra «småirritert» når det selskapet som har aller mest penger til vedlikehold får hull i merdene og slipper ut store mengder fisk?

Sandberg nøler med å bekrefte det, men presiserer at rømt fisk er ett av de største miljøproblemene ved oppdrettsnæringa.

– Derfor legger vi mye innsats i å hindre at det skjer, og i å rydde opp når det skjer, sier han – og presenterer ei smørbrødliste av tiltak: Mer, og bedre, overvåking av rømt fisk i elvene. Næringa skal selv fiske ut rømt fisk i elver «med høyt innslag av rømt fisk», det innebærer at «forurenseren betaler» mener fiskeridepartementet. En ny strategi mot rømning, med vekt på blant annet «kunnskap, effektive sikkerhetsregler og faglig beredskap». Og det er innført tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg (for 10 år siden) og landbasert oppdrett (fra 2018).

Fiskeridirektoratet fant årsaken til hullet i nota hos Marine Harvest i Nærøy: Et tau fra dødfiskhoven hadde gnagd seg igjennom ringen som skal beskytte mot gnag. Selskapets tilsyn var altså ikke godt nok.

Oppdretterne må ikke tro at de skal få eksportere noe som helst uten å ha god fiskehelse i merdene!

Per Sandberg, fiskeriminister
Annonse

Du sier du vil «knekke myter om oppdrettsnæringa». Hvilke myter?

– Det finnes journalister i Akersgata som ikke er ubetydelige og som fortsatt tror at oppdrettslaksen er full av antibiotika, men antibiotikumet i norsk oppdrettslaks er fjernet for lenge siden, sier fiskeriminister Per Sandberg – «småindignert» kan vi vel si.

Innkaller til oppvaskmøte

Men det er ingen myte at det står dårlig til med fiskehelsa i norske merder?

– Nei, nei. Fiskehelsa er aldeles ikke bra nok! Det viser rapportene, det. Derfor innkaller jeg nå «alle» til møte, sier Sandberg.

Hvem kalles inn på teppet?

– Jeg innkaller Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, sammen med Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet som har stått for rapportene, og Mattilsynet, til et «lusemøte» så snart det lar seg gjøre. Vi skal ha orden på dette her, insisterer fiskeriministeren, akkompagnert av taktfast tapping på bordet.

Hvordan?

– Kravene til dyrehelse kommer til å bli tøffere og tøffere framover. Det må oppdrettsnæringa bare innstille seg på. Det er også til næringas eget beste, sier Per Sandberg. Han har passert tappe-på-bordet-stadiet, og slår i bordet i stedet – men ikke så hardt.

– 97 prosent av oppdrettslaksen eksporteres, og oppdretterne må ikke tro at de skal få eksportere noe som helst uten å ha god fiskehelse i merdene! Det stilles strenge krav i det internasjonale markedet, sier Sandberg.

Noen mener at merdene bør flyttes på land for å få kontroll med forurensing og rømning.

– Jada. Og det skal også produseres mer på land. Mer settefisk, som blir på land lenger – inntil den er ett kilo. Dermed kan tida i merdene i sjøen forkortes betraktelig. I Norge produseres det 1,3 millioner tonn oppdrettsfisk. La oss se til Danmark et øyeblikk: Danskene produserer 8000 tonn på 8000 kvadratmeter anlegg på land. Regn ut hvor mange fotballbaner vi trenger til norsk produksjon, oppfordrer Sandberg.

Det er lettere å konkludere med at den norske oppdrettsnæringa ikke blir flyttet på land med det aller første, enn å regne ut hvor mye plass produksjon av 1,3 millioner tonn oppdrettsfisk vil legge beslag på.

Goggen må akseptere

Drømmer du om å kunne reise rundt på de mange sjømatmessene i verden og skryte av norsk fiskehelse, slik som landbruksminister Jon Georg Dale med rette kan skryte av dyrehelsa i landbruket?

– Goggen må bare akseptere at det ikke er noe matprodukt som er bedre sjekket i Norge enn oppdrettslaksen. Og det er ikke en eneste laks som er i nærheten av å nærme seg grensa for tillatte verdier, sier Per Sandberg «småivrig».

«Goggen» er altså partifelle og landbruksminister Jon Georg Dale.

Hva slags verdier – giftverdier?

– Ja. Oppdrettslaksen har lavere innslag av miljøgifter enn villaksen! Det er fordi villaksen går i havet, og det er der gifta er, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Så må statsråden gå i møte. Per Sandberg skal bare nevne de strenge kravene til fiskehelse ved utdeling av nye konsesjoner først: Fra 0,5 til 0,2 lus per fisk. Neste gang skal jeg spørre om hva det bør koste selskapene når de ikke innfrir kravene.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale