Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fellingstillatelse på bjørn i Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt Sør-Varanger skadefellingslag tillatelse til å jakte en bjørn som har jaget rein.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Sør-Varanger. Foto: Erik Mandre / Mostphotos
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Sør-Varanger. Foto: Erik Mandre / Mostphotos

Det er gitt fellingstillatelse på én bjørn i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Bjørnen har blitt observert mens den har jaget reinflokker i kommunen.

Tillatelsen gjelder én bjørn, og det er spesifisert i tillatelsen at det ikke gjelder binne med unger.

– Fylkesmannen gir en øvre økonomisk ramme for skadefellingsforsøket begrenset til 8 personer i én uke og en døgnsats på 1600 kroner per døgn og person. Dette gir en øvre økonomisk ramme på kr 89 600, står det i fellingstillatelsen fra Fylkesmannen.

Fellingstilltalsen gjelder fra onsdag til 27. juni.

Annonse

Fylkesmannen har blitt kontaktet flere ganger de siste dagene, hvor både reineiere og sauebønder i området har vært bekymret for bjørnens skadepotensial.

– SNO har vært på stedet og bekreftet tilstedeværelsen av bjørnen. Det har tidligere vært ringt inn om bjørn i området fra bekymrede sauebønder som skulle slippe, og nå har sau på beite lenger sør i området for skadefelling, står det i brevet.

Det opplyses om at det foreløpig ikke har vært påvist direkte skade på rein, men at de skal ha blitt jaget.

– Vi vurderer at uttak av en skadevoldende bjørn ikke vil redusere artens overlevelse i Finnmark, eller redusere muligheten for å oppnå bestandsmålet i fremtiden. Vi legger vekt på at reindriftsnæringen og sauenæring er en viktig samfunnsinteresse, skriver Fylkesmannen videre.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr