Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpets styre: Deler bekymringen for dyrevelferden

Styreleder i Felleskjøpet Anne Jødahl Skuterud sier i en uttalelse at hun deler bekymringen for dyrevelferden og at hun har «full tillit til administrasjonen og deres håndtering».

Anne Jødahl Skuterud sier hun har full tillit til hvordan administrasjonen håndterer situasjonen i Felleskjøpet. Foto: Vidar Sandnes
Anne Jødahl Skuterud sier hun har full tillit til hvordan administrasjonen håndterer situasjonen i Felleskjøpet. Foto: Vidar Sandnes

Streiken i Felleskjøpet Agri har de siste dagene fått stor oppmerksomhet, og mange har vært bekymret for at streiken kan føre til mangel på fôr til dyr, og at det dermed vil føre til fôrmangel hos bønder.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har stevnet arbeidstakerorganisasjonen YS/Negotia for arbeidsretten.

Nå kommer Felleskjøpets styre med en uttalelse om streiken i samvirket. Der kommer det blant annet fram at styret er bekymret for dyrevelferden. Les hele uttalelsen nederst i saken.

– Vi deler administrasjonens bekymring for at konflikten kan få konsekvenser for dyrevelferden, som følge av en mulig akutt fôrkrise, skriver styret ved styreleder Anne Jødahl Skuterud.

I likhet med Spekter og Felleskjøpet mener styret at Negotia krever ting i dette oppgjøret som ikke hører hjemme nå.

– Vi står nå i et mellomoppgjør, hvor det kun skal forhandles om kroner og øre, mens de har en rekke krav som hører hjemme i neste års hovedoppgjør. Jeg registrerer at Spekter har stevnet streiken inn for Arbeidsretten fordi den er tariffstridig og ulovlig, skriver de.

352 ansatte i Felleskjøpet er ute i streik. Foto: Line Omland Eilevstjønn
352 ansatte i Felleskjøpet er ute i streik. Foto: Line Omland Eilevstjønn

Reagerer med vantro

Negotia har på sin side reagert med vantro på at Spekter har stevnet dem for arbeidsretten. De mener de kun har lagt ned krav om kroner og øre.

Annonse

– Vi reagerer med vantro på Spekters iherdige forsøk på å stoppe en helt lovlig konflikt. Vi kan ikke se at vi har gjort noe annet i dette mellomoppgjøret enn hva mange andre har gjort tidligere. Vi så for eksempel at Spekter og VY akkurat ble enige om et felles regelverk med Jernbaneforbundet, nå i dette mellomoppgjøret, skriver Negotia-leder Monica Paulsen på deres nettsider.

– Vi har ikke krevd noe annet enn kroner og øre i dette mellomoppgjøret. Riktignok representerer deler av kravet vårt en kompensasjon for at rettighetene våre ikke sikres ved bedriftens overgang til NHO i 2020. Eller sagt på en annen måte: Det at vi kan miste avtalte vilkår er en usikkerhet vi har satt en prislapp på. Totalt blir rammen vår derfor på 11,5 prosent, står det videre.

Nortura: Ikke kapasitet til masseslakt

Nortura, et annet stort bondeeid samvirke, har også ytret seg om konflikten. De håper situasjonen løser seg raskt, skriver de i en artikkel for sine medlemmer.

– Nortura er ikke part i konflikten og vi har respekt for de streikende parter og streik som virkemiddel. Men vi er svært bekymret over mulige konsekvenser i form av konkrete dyretragedier som følge av den pågående streiken i Felleskjøpet Agri, står det.

Nortura sier at de ikke vil ha kapasitet til ekstraordinær slakting dersom det skulle bli en akutt fôrsituasjon.

– Bortfall av 80 % av kapasiteten på Østlandets største kraftforfabrikk vil medføre en betydelig risiko for at enkeltbesetninger vil stå uten fôr. Nortura har ikke kapasitet til å bistå med ekstraordinær nødslakting eller annen human avlivning i et slikt omfang og med en så kort planleggingshorisont som vi nå må ta høyde for at kan oppstå. Dette har vi varslet partene og Mattilsynet om ved flere anledninger de siste dagene, skriver Nortura.

Hele uttalelsen

Les her hele uttalelsen fra styret i Felleskjøpet Agri ved styreleder Anne Jødahl Skuterud:

«Styret i FKA er godt orientert om og har full tillit til administrasjonen og deres håndtering av forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. Vi deler administrasjonens bekymring for at konflikten kan få konsekvenser for dyrevelferden, som følge av en mulig akutt fôrkrise. Negotia har ikke villet inngå forhåndsavtale om hva som skulle unntas fra streik for å sikre forsvarlig drift under streiken. Vi beklager at en uskyldig tredjepart – våre medlemmer og kunder – er i ferd med å komme i en svært kritisk situasjonen fordi Negotia har valgt å ikke innrette seg etter de grunnleggende reglene for norsk arbeidsliv. Vi står nå i et mellomoppgjør, hvor det kun skal forhandles om kroner og øre, mens de har en rekke krav som hører hjemme i neste års hovedoppgjør. Jeg registrerer at Spekter har stevnet streiken inn for Arbeidsretten fordi den er tariffstridig og ulovlig. Administrasjonen har lagt fram et forslag til løsning for Negotia, og jeg håper det kan gi grunnlag for konstruktive forhandlinger. Ved overgangen fra Spekter til NHO Mat og Drikke vil Negotia sammen med de andre fagforeningsorganisasjonene i Felleskjøpet det allerede er enighet om i årets lønnsoppgjør, bli involvert i en god og inkluderende prosess i forkant av overgangen. På lik linje med overgangen FKA hadde fra Landbrukets Arbeidsgiverforening til Spekter for få år siden.»

Neste artikkel

Tine og Nortura trapper opp satsing på psykisk helse