Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får støtte av Jædar og Fatland: Gudbrandsdal Slakteri blir en realitet

Torsdag besluttet Jæder og Fatland å gå inn med kapital i Gudbrandsdal Slakteri. Dermed blir det nytt slakteri på Otta.

Det nye Otta-anlegget (som her er tegna) blir på 9500 kvadratmeter - og med rundt 50 årsverk og årlig kapasitet til å slakte 20.000 storfe og 60.000 sau. Foto: Bård Bårdløkken
Det nye Otta-anlegget (som her er tegna) blir på 9500 kvadratmeter - og med rundt 50 årsverk og årlig kapasitet til å slakte 20.000 storfe og 60.000 sau. Foto: Bård Bårdløkken

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag, skriver styret i Gudbrandsdal Slakter AS i en pressemelding.

De to selskapene går inn med minst 60 millioner.

– Vi får nå på plass arbeidsplasser og verdiskapning basert på egne råvarer og det vi er gode på i vår region. Ett merkelig 2020 har forsinket oss, men også gjort at planene vi nå har, er bedre enn om vi hadde satt spaden i jorda i fjor, sier styreleder i Gudbrandsdal Slakter AS, Terje Jonny Sveen, i pressemeldingen.

– Det enorme engasjementet i regionen, samt at det nye slakteriet blir plassert midt i Østlandets spiskammers, har vært avgjørende for vårt valg, uttaler Terje Wester, konsernsjef i Fatland.

Daglig leder i Jæder, Guro Espeland, forteller at de blant annet ønsker å se på videreforedling, slik at enkelte produkter blir lokalproduserte og kan promotere merkevaren "Gudbrandsdalen".

Annonse

Arbeidet med det nye slakteriet på Otta ble satt i gang da Nortura i desember 2019 besluttet å legge ned sitt slakteri i kommunen.

Kommuner i regionen startet med kronerulling, noe som ble møtt med kritikk. I pressemeldingen fremgår det at Sel kommune, som stiller med tomta til nytt slakteri, går inn som aksjonær i eiendomsselskapet til det nye slakteriet sammen med Vågå kommune.

Det kan også bli enda flere kommuner inn i eiendomsselskapet, da det ennå ikke er politisk behandlet av samtlige i regionen.

Men det nye slakteriet er ikke møtt med unison jubel. For drøye to uker siden skrev Nationen at det var et bondeopprør mot det nye slakteriet: Lokale bondelag ba kommunene i regionen si nei til å støtte utbygging av et nytt slakteri.

– Tilbakemeldingene vi har fått er relativt entydige. Medlemmene mener det ikke er rett å støtte planene og det er stor overvekt av bønder som vil fortsette med å levere dyrene til Nortura, sa blant andre leder i Lesja og Lesjaskog Bondelag, Arne Manger.

I Dovre ble det gjort en medlemsundersøkelse i det lokale bondelaget, og de endte opp med å sende et brev til kommunestyret der de ba politikerne om å ikke støtte slakteriutbygginga.

– Vi anbefalte politikerne til å si nei til å gå inn med støtte. Det er heftig for en kommune som Dovre å gå inn med fem millioner kroner i et så usikkert prosjekt der det ikke er sikkert at bøndene i Dovre vil levere dyrene en gang. Vi mener politikerne bør høre på næringa i egen kommune og ikke støtte dette, iallfall ikke slik det ser ut nå, sa leder i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust.

Neste artikkel

Vil utbytte til Vestlandet betra min økonomi?