Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-forslag: Ikke bærekraftig å investere i skogbruk

Å bruke penger på skogbruk skal ikke regnes som en bærekraftig investering, forslår EU-kommisjonen.

Foto: Siri Juell Rasmussen
Foto: Siri Juell Rasmussen

Det skriver SVT.

I vårt naboland Sverige er skogbruk og industrien knyttet til skogen en viktig næring, og svenske politikere og næringsliv jobber nå for å få skogbruket inn på listen over bærekraftig investeringer.

Et forslag fra EU-kommisjonen vil ikke regne investeringer i skogbruksnæringen som bærekraftige.

Den samme EU-kommisjonen sa før jul at heller ikke norsk vannkraft uten videre kunne klassifiseres som bærekraftig.

Les Nationens kommentator Hans Bårdsgård skrive om det her:

Annonse

Skogbransjen kjemper mot

Bransjeorganisasjoner innenfor skogbruket i Sverige ser med alvor på signalene fra EU-kommisjonen.

– Det fører til at man senker mulighetene til å omstille samfunnet. Vi kommer til å behøve mer av det som er fornybart og fossilfritt i framtiden, sier Magnus Berg, i organisasjonen Skogindustrierna, til SVT.

Skognæringen peker blant annet på at de har gjort flere tiltak for å bidra til å ivareta naturmangfold ved hogst.

Avgjøres i vår

EU-kommisjonen skal i løpet av våren komme med en endelig beslutning om hvilke investeringer som skal klassifiseres som bærekraftige.

– Jeg tror man kommer til å se veldig nøye på de synspunktene som har kommet fra Sverige, i og med at Sverige og Finland er så store og har så lang erfaring med et bærekraftig skogbruk. Det er kanskje slik at man ikke har sett hele bildet når det gjelder det bærekraftige skogbruket i Norden, sier Christian Danielsson, som er sjef ved EU-kommisjonens Sverigekontor.

70 prosent av Sverige er dekket av skog, og om lag en sjettedel av tømmeret i EU kommer fra vårt naboland. Skogprodukter utgjør også om lag ti prosent av den svenske eksporten.

Neste artikkel

Sp: – Absurd å betale for EØS-avtale som gir handelsunderskudd med EU