Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA med sterk kritikk av Mattilsynet

I en ny rapport konkluderer EFTAs overvåkningsorgan ESA med at det norske systemet for sporing og merking av kjøtt, og bruk av tilsetningsstoffer, ikke fungerer godt nok. Mattilsynets tilsyn er ufullstendige, ifølge rapporten.

Mattilsynets kontroller er ikke effektive nok, og fanger ikke opp alle brudd på rutinene, ifølge ESA. Foto: Mattilsynet

EFTAs kontrollorgan ESA var høsten i fjor på besøk i Norge, for å inspisere de norske kontrollsystemene for kjøtt.

Nå har de sluppet rapporten om inspeksjonen. Mattilsynet kommer ikke veldig godt ut.

Rapporten konkluderer med at Norge må bedre kontrollen på flere områder - som sporing og merking av kjøtt, og også kontrollen med bruk av tilsetningsstoffer i kjøttet. I tillegg påvirker ikke risikoen for brudd ved en bedrift hyppigheten på tilsyn, skriver kontrollorganet.

– Oppdaget ikke brudd

Rapporten kritiserer ikke Norge som sådan, ettersom systemene for kontroll er på plass, og siden staten har en egen instans med ansvar for mattrygghet (Mattilsynet), med godkjente rapporteringsrutiner.

De sikkerhetsrutinene som finnes, ville vært gode nok - om de ble fulgt. Men Mattilsynets kontroller avdekker ikke alltid det de skal, konkluderer ESA.

• Romania vil minske importavhengigheten: Satsing på svin kan bli stoppa av EU

«Inspeksjonsgruppa la merke til at offisielle kontroller ikke alltid oppdaget brudd på retningslinjene når det gjelder generelle hygienekrav i noen av matbedriftene som ble besøkt,» står det for eksempel. Her nevner de blant annet en bedrift som kuttet kjøtt fra forskjellige dyreslag på de samme maskinene. I ett tilfelle fant de også både søppel, upakket kjøtt og pakket men umerket kjøtt på samme kjølerom, uten påviste rutiner for å hindre forderving av kjøttet. Dette avviket oppdaget ikke Mattilsynets kontrollører.

Annonse

ESA peker også på at de i flere tilfeller oppdaget flere brudd på retningslinjene når det gjelder merking av produkter og tilsetningsstoffer enn Mattilsynets inspektører.

– Ineffektivt

Det at systemet for sporing, merking og kontroll med bruk av tilsetningsstoffer ikke er godt nok utviklet og implementert, i tillegg til bruddene som ikke ble oppdaget under tilsyn, gjør kontrollene og systemene mindre effektive, konkluderer ESA.

De mener den ufullstendige kontrollen kan skyldes flere ting - hovedsakelig peker de på manglende instrukser og opplæring, i tillegg til dårlig koordinering mellom forskjellige tilsynsledd.

• Må betale 1,4 millioner: Lerøy får bot etter at 25.000 oppdrettslaks døde

Anbefalingene deres handler jevnt over om at de eksisterende rutinene må forbedres, men ESA foreslår også å innføre mulige nye krav, som at forskjellig kjøtt må behandles i separate rom eller separate maskiner for å unngå krysskontamisjon.

I sitt svar sier Mattilsynet at de jevnt over syns ESA-rapporten er korrekt, men påpeker at noen av rutinene ESA etterlyser er i ferd med å innføres, og dermed vil rettes opp. Det gjelder spesielt et system for risikoklassifisering av bedrifter, som ikke er ferdigstilt ennå.

Neste artikkel

EU-direktiv kan hindre fådagars-post