Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En av tre lokalmatprodusenter fikk merknader da Mattilsynet kom på kontroll

Hver tredje lokalmatprodusent fikk merknader, men Mattilsynet mener bransjen generelt klarer seg bra.

33 prosent av lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter burde utbedres. Bildet er ikke i forbindelse med Mattilsynets rutinekontroll. Foto: Siri Juell Rasmussen
33 prosent av lokalmatprodusenter av ost og melkeprodukter burde utbedres. Bildet er ikke i forbindelse med Mattilsynets rutinekontroll. Foto: Siri Juell Rasmussen

Mattilsynet har vurdert rutiner for produksjon, hygiene og merking hos 141 produsenter av lokalmat innen ost og melkeprodukter. En av tre kontrollerte produsenter fikk merknader.

33 prosent av virksomhetene Mattilsynet kontrollerte i 2018 hadde forhold som burde utbedres, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

Produsentene har behov for å forbedre blant annet merking av produktene, rutiner for prøvetaking av produkter og miljø, samt internkontroll, ifølge tilsynet.

– God kompetanse er nødvendig for å sikre produksjon av tryggere produkter, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet i pressemeldingen.

Annonse

Lokalmat er en bransje i vekst, og forbrukernes interesse er økende. Lokalmatprodusenter av animalsk mat, som ost og melk, har et ansvar for å produsere under egnede forhold, slik at resultatet blir trygt for forbukerne.

I tilsynsprosjektet sjekket Mattilsynet flere trinn i produksjonsprosessen. Blant annet ble kvaliteten på rå melk, prøvetaking, hygiene og lokaler kontrollert. Mattilsynet så også på merkingen av produktene.

Av lokalprodusentene Mattilsynet kontrollerte, fikk 67 prosent av virksomhetene ingen, eller mindre merknader.

– Vår konklusjon er at status i bransjen generelt er god når det gjelder rutiner for hygiene og produksjon, sier Røed i pressemeldingen.

Neste artikkel

Då koronaen kom til Stene gård