Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eierne fikk tilsynelatende 300 millioner i utbytte fra vindpark med negativt resultat – dette er grunnen

I regnskapet for Midtfjellet Vindkraft står det at eierne tok ut et utbytte på over 300 millioner til tross for negativt resultat i fjor. Slik forklarer daglig leder hvorfor.

Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen
Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen

Midtfjellet Vindpark er et vindkraftanlegg i Fitjar kommune i Vestland fylke. Anlegget er eid av tre utenlandske investeringsfond, samt Fitjar Kraflag. Hvor tyske Aquila Capital forvalter på vegne av de internasjonale hovedeierne.

Ifølge Proff.no sine regnskapstall for 2019 hadde selskapet et negativt resultat på over sju millioner i sitt ordinære resultat i fjor. Samtidig er utbyttet som ble tatt ut et langt større beløp enn tidligere år. I henholdsvis 2017 og 2018 ble det tatt ut et utbytte på 14 og 28 millioner. I 2019 ble det tatt ut et utbytte på 323,5 millioner kroner.

Dette skriver blant annet Nettavisen og avisen Sunnhordaland.

Sjefen forklarer hvorfor

Overfor Nationen forklarer daglig leder Erik Mortsensen grunnen til de ulike utslagene på regnskapet for 2019. Han sier det kan være noe utfordrende å lese for mye ut av det ordinære resultatet med tanke på at regnskapet er i norske kroner, mens selskapets gjeld er i euro.

Underskuddet på bunnlinjen forklarer Mortensen med situasjonen rundt valutaendringer.

– Det er et teoretisk underskudd siden selskapet har lån i euro vil regnskapet bære preg av store valutasvingninger da vi rapporterer i norske kroner.

Han peker på at driftsresultatet er på over 13 millioner kroner, men at dette er mindre enn hva de hadde budsjettert med grunnet fem uker helt vindstille i oktober og november.

– Den vindstille perioder er alene årsaken til svikten i forhold til budsjettert driftsresultat, sier han.

Tilbakebetaling av investering

Annonse

Mortensen sier at det også er en årsak som ligger bak at det tilsynelatende ser ut som eierne har tatt ut et utbytte på over 300 millioner kroner i 2019. Dette kommer ikke fra driftsresultatet, ifølge Mortensen.

Han forklarer at eierne investerte 340 millioner, noe som tilsvarer den totale kostnaden forbundet med utbyggingen av anleggets fase 3 i 2017 og 2018.

– Eierne har investert i prosjektet og tatt hele utbyggingsrisikoen. Etter anleggets ferdigstillelse har selskapet blitt refinansiert og muliggjort delvis tilbakebetaling av investert beløp til våre eiere i 2019. Reellt sett har eierne tilført selskapet kapital, sier Mortensen.

Mortensen legger til at de nå vil droppe utbytte i 2020 på grunn av koronaviruset.

55 vindturbiner

Som så mange vindkraftanlegg var også Midtfjellet Vindpark omdiskutert da det ble satt opp. Ordføreren i kommunen, som også er leder i vindkraftkommunenes sammenslutning, sa til NRK at pengene kommunen tjener fra anlegget er vesentlige inntekter.

– Hvordan vi skulle klart oss uten elleve millioner årlig fra Midtfjellet, kan jeg faktisk ikke forestille meg, sa Wenche Frisvoll til NRK i 2018.

Midtfjellet Vindkraft skriver også på sine egne sider at lokal verdiskaping er viktig for vindkraftselskapet:

"Skal me lukkast med det grøne skiftet, trenger me meir klimavennlig energiproduksjon framover. Landbasert, moderne vindkraft er lønsam og kan bidra både til skatteinntekter, verdiskaping og fleire jobbar." står det på Midtfjellets nettsider.

De skriver videre at de legger igjen om lag 20 millioner årlig til lokalsamfunnet gjennom ulike former for skatt, leie og sponsormidler.

Vindkraftanlegget består av 55 vindturbiner og produserer strøm tilsvarende 25.000 husstander.

Neste artikkel

Vannkraften har aldri vært grønnere