Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernalliansen om ny erstatning – Et svik mot pelsdyrene

Politikerne har svelget rått det fantasibeløpet som næringen selv har kommet med, mener Dyrevernalliansen.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen frykter det nå vil ta lengre tid før oppdretterne avvikler. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Live Kleveland i Dyrevernalliansen frykter det nå vil ta lengre tid før oppdretterne avvikler. Foto: Benjamin Hernes Vogl

– Vi mener at dette er et svik mot dyrene. Nå blir det utsettelser i kompensasjonsordningen. Det er naturlig å tro at det nå vil ta lengre tid før oppdretterne avvikler, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Frp, Høyre, Venstre og KrF er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper som grunnlag for kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som ble presentert tirsdag formiddag.

– Slik vi tolker det nå er det duket for nye omkamper. Det står blant annet at det vil legges til grunn en vurdering av forventet salgsverdi i et marked uten forbud mot hold av pelsdyr, altså at man vil gå ut fra en fiktiv salgsverdi, sier Kleveland.

De fire partiene vil nå definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep» – til tross for at regjeringen tidligere har sagt at det ikke var snakk om ekspropriasjon. Begrepet betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

– Pelsmarkedet er nede i en bølgedal. Vi frykter at oppdretterne vil kreve mer enn det taksten viser, sier Kleveland.

Annonse

– Dersom forventet salgsverdi skal legges og være en del av grunnlaget for erstatning, er spørsmålet om det skal tas utgangspunkt i det tidspunktet da gården blir solgt, eller på et annet tidspunkt da prisene var vesentlig høyere. Vi vet at salgsverdien på pelsdyrfarmer har vært synkende, sier Kleveland som presiserer at også prisene på pels har gått nedover.

I 2018 foreslo regjeringen å gi en kompensasjon til pelsdyrbøndene på til sammen 365 millioner kroner. I 2019 ble beløpet justert opp til om rundt 500 millioner kroner. Senere det samme året ble rammen økt til nærmere 850 millioner kroner.

– Den øvrige summen på den totale erstatningen har blitt løftet tre ganger. Viser ikke det at kompensasjonen hittil har vært for lav?

– Nei. vi er uenig i det. Regjeringen la i utgangspunktet fram en raus ordning for oppdretterne som de fleste ville kommet godt ut av. Vi er enig i at det bør være en merknad for en individuell vurdering av de oppdretterne som kommer uheldig ut. Og vi har hele tiden vært for en omstillingsstøtte, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen har lenge advart om at en kompensasjon basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

– Nå kan pelsdyroppdretterne le hele veien til banken. Politikerne har svelget rått det fantasibeløpet som næringen selv har kommet med, og gjort en allerede raus kompensasjonsordning ekstravagant, sier Kleveland.

– Vi vil følge denne utviklingen tett, og vil selvsagt fortsette kampen for pelsdyrene. Det er også verdt å merke seg at ikke en eneste politiker har nevnt dyrene i disse rundene, sier Kleveland.

Neste artikkel

Pelsdyrnæringa skal på museum – men det begynner å haste