Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette bør du som vurderer privat vindkraft vite

Energi Norge mener kunder bør ha mulighet til produsere sin egen strøm, men det er noen ting som er verdt å vite dersom du vurderer et eget vindkraftverk.

Erling Lusæter i Heidal har sin egen vindmølle på gården. Foto: Lars Bilit Hagen
Erling Lusæter i Heidal har sin egen vindmølle på gården. Foto: Lars Bilit Hagen

– Så lenge produksjonsutstyret og det lokale kraftnettet fungerer godt sammen, mener vi at kunder bør ha muligheter for å produsere egen strøm.

Det sier Kristin H. Lind, direktør for nett og entreprenør i Energi Norge. Nylig fortalte Nationen om Erling som har hatt sin egen vindmølle på gården i 15 år.

Energi Norge mener det kan være gunstig at kunder produserer selv i en del lokale kraftnett, men hun peker på at nettselskapene kan sette krav til enkeltprodusentene.

– Dersom det blir for mange ukoordinerte egenprodusenter lokalt, kan det bli behov for kostbare tiltak enten i kraftnettet eller hos kundene. For å opprettholde trygg og effektiv strømleveranse til alle, kan nettselskapene stille krav til utstyr og drift.

Kan redusere kostnader

Ifølge Vindportalen kreves det konsesjon dersom noen ønsker å bygge et elektrisk anlegg med spenning på over 1000 volt. Uavhengig av om man bygger en vindmølle som krever konsesjon eller ikke må det sendes inn byggesøknad til kommunen for å sette opp en vindmølle.

De skriver videre at landbruksturbiner kan redusere kostnaden knyttet til strømbruk, men at gårdsbruk fortsatt må være påkoblet det lokale nettet på grunn av at strømproduksjonen kan variere i løpet av året.

«En vindturbin leverer varierende med energi gjennom hele året. Når det blåser godt kan leveransen være større enn forbruket og i perioder vil turbinen levere lite eller ingen energi. En gård eller virksomhet kan altså ikke koble seg av elnettet ved innkjøp av en vindturbin, selv om den leverer tilsvarende eget forbruk i løpet av et år», skriver Vindportalen.no

Annonse
Vindkraft er omstridt, og det siste året har det vært en kraftig motstand mot vindmøllene. Foto: Lars Bilit Hagen
Vindkraft er omstridt, og det siste året har det vært en kraftig motstand mot vindmøllene. Foto: Lars Bilit Hagen

Mulig å selge overskuddet

Energi Norge mener kunden bør få en skriftlig godkjennelse fra nettselskapene, før han går i gang med planene sine.

– Dette fordi nettet vanligvis ikke er dimensjonert for å ta imot overskuddskraft og det kan være behov for å stille tekniske krav til utstyret for at kunden skal slippe å betale for tiltak i kraftnettet, sier Lind.

Dersom effekten fra en eller flere vindmøller er mindre enn 100 kW kan en såkalt plusskundeordning være aktuelt, ifølge Energi Norge. Det går ut på at man kan selge overskuddsstrøm.

– For at kunden skal få betalt for overskuddsproduksjonen, må man i tillegg ha inngått en avtale med en strømleverandør om både salg og kjøp av kraft. Sjekk det lokale nettselskapets hjemmesider om de har beskrevet prosedyrer og utstyrskrav for deg som ønsker å produsere strøm selv, sier Lind.

Kyst og fjell

Vindportalen.no skriver på sine sider at en svinebonde har et strømforbruk i på 100–200 000 kWh/år.

«Tilgjengeligheten på areal er god i landbruket og vindressursen er for flere områder tilfredsstillende. En normal svinebonde bruker 100–200 000 kWh/år og med en årsmiddelvind over 6 m/s, kan en vindturbinen redusere kostnaden til elektrisk energi betydelig» står det.

Områder langs kysten og høyereliggende gårder i Innlandet, skal ha gode nok vindforhold, ifølge Vindportalen.

Neste artikkel

Her har kyrne blitt melket på solkraft i sommer