Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Departementene var bekymra over Mattilsynets arbeidsmetoder allerede i november

Etter at Pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås avslørte at han fikk feilaktige rapporter og vedtak fra Mattilsynet, har Stortinget bedt om en uavhengig gransking. Men mistroen til Mattilsynet skal ha startet allerede i fjor høst.

I følge dokumenter Stavanger Aftenblad skal ha fått tilgang på, skal det ha blitt ytret bekymring over Mattilsynets arbeidsmetoder allerede i november. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
I følge dokumenter Stavanger Aftenblad skal ha fått tilgang på, skal det ha blitt ytret bekymring over Mattilsynets arbeidsmetoder allerede i november. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

I en artikkel skrevet av Stavanger Aftenblad framgår det at både Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) ytret bekymring mot "Mattilsynets forvaltningskvalitet" allerede på et styringsmøte 14. november i fjor.

Saken fra pelsdyrgården til Lauvås er under politietterforskning og Mattilsynets direktør måtte trekke seg fra sin stilling.

Fem personer i Mattilsynet og Dyrevernnemda er anmeldt for tjenesteforsømmelse i forbindelse med tilsynet. Samtidig er minst sju personer anmeldt i saken om tilsynet på gården til Lauvås. Tre av disse er anmeldt to ganger hver, som følge av en noe overlappende anmeldelse fra fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp).

Ifølge Stavanger Aftenblad, som har fått tilgang på en rekke dokumenter, skal det på møtet i november ha blitt stilt spørsmål om Mattilsynet har utviklet nye "rettsregler", som ikke har vært på høring eller blitt gjort kjent for dem som er utsatt for tilsynet.

Gransker ikke departementene

25. mars skal det ha vært et nytt møte mellom Mattilsynet og de tre eierne av tilsynet, LMD, NFD og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette møtet skulle følge opp bekymringene.

I referatet fra møtet står det:

«Styrer departementene på en måte som driver Mattilsynet i én retning, for eksempel som oppfordrer Mattilsynet til å finne flest mulig avvik og fatte flest mulig vedtak?» «Ja, delvis. (...)»,

«Det er behov for å se nærmere på om våre styringsparametere driver Mattilsynet i en ikke tilsiktet retning», oppsummeres det.

Annonse

På tross av at eierstyringa tas opp på møtet i mars, er ikke det en del av den uavhengige granskinga av tilsynet.

Vil få svar

Til Stavanger Aftenblad sier statssekretær i LMD Widar Skogan (KrF) at de er opptatt av å få svar på spørsmål knytta til tilsynspraksisen.

– Et spørsmål er også i hvor stor grad brukerne er kjent med den forståelsen Mattilsynet har utvikla av de forskjellige bestemmelsene, sier han.

Han sier også at departementet er opptatt av å få på plass en mest mulig enhetlig praksis, der like saker skal behandles likt i hele landet. Han sier også at det blir en avveiing mellom det å skrive veiledning og påpeke plikter på tilsyn og å fatte vedtak som skal registreres.

Ellers sier Skogan at LMD avventer granskinga for å se nærmere på hvilke funn som blir gjort i den.

Karen Johanne Baalsrud, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, sier til Stavanger Aftenblad at tilsynet hele tida jobber med å sikre at tilsyn og vedtak blir så riktige som mulig.

– Men samtidig er det sjelden at to saker er helt like. Derfor har vi veiledere og interne møter for kalibrering av inspektørenes arbeid. Det er et lederansvar å sørge for at inspektørene har tilstrekkelig kompetanse og erfaring i sitt daglige arbeid, og at de får hjelp og lederstøtte når det trengs, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Hun håper den kommende granskingen vil bidra til å sikre tillit til at Mattilsynet utfører sin jobb på en betryggende måte.

Neste artikkel

Bondelaget støtter forslag til endring i Mattilsynet