Dårleg grasavling gav auka kraftfôrsal for Felleskjøpet i sørvest

Felleskjøpet Rogaland Agder fekk vel 100 millionar kroner i driftsoverskot i fjor. Styret vil setje av 32 millionar kroner i kjøpsutbytte til medlemene.

Avlingssvikt: Felleskjøpet Rogaland Agder auka salet av kraftfôr. Det kjem ifølgje styreleiar Gabriel Joa av elendige grasavlingar, som her i Klepp på Jæren i fjor haust. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Avlingssvikt: Felleskjøpet Rogaland Agder auka salet av kraftfôr. Det kjem ifølgje styreleiar Gabriel Joa av elendige grasavlingar, som her i Klepp på Jæren i fjor haust. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Felleskjøpet Rogaland Agder (konsern)

Mill. kr. 2017 2016

Driftsinntekter 3059 2957

Driftsresultat 101,3 111,2

Resultat før skatt 97,4 265,1

Eigenkapital 644,5 595,5

Innkjøpssamvirke og leverandør av innsatsfaktorar til landbruket eigd av rundt 8000 bønder på sørvestlandet.

– Eg er veldig godt nøgd med resultatet. Året før fekk vi store inntekter frå sal av eigedom, medan for 2017 kjem resultatet frå rein drift. Eg synest vi har treft godt, seier styreleiar i FKRA, Gabriel Joa.

Vekst for kraftfôr

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Har avtalt nye gjødselprisar: Går ut med kjøpsråd til bønder