Bønder slår ring om meieriet på Voss

Dei er mjølkeprodusentar og bondeleiarar i Voss og meiner bygda må ha eit meieri. – Det er godt for rekruttering at mjølka vi produserer blir foredla på Voss, seier Lars Istad i Voss bondelag.

Leiar i Tine Voss Indre Hardanger produsentlag Ove Neteland (f.v.),  leiar i Voss Bondelag Lars Istad og tillitsvalt for dei tilsette ved meieriet i Voss Tor Otto Ullestad er samde om at Voss bør ha eit eige meieri. Foto: Christiane Jordheim Larsen
Leiar i Tine Voss Indre Hardanger produsentlag Ove Neteland (f.v.), leiar i Voss Bondelag Lars Istad og tillitsvalt for dei tilsette ved meieriet i Voss Tor Otto Ullestad er samde om at Voss bør ha eit eige meieri. Foto: Christiane Jordheim Larsen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Eierstyring og redaktørmakt