Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bonde om forslag om tidlig nedsanking av sauer: – Helt feil medisin

Bønder raser over miljøminister Vidar Helgesens (H) forslag om tidligere nedsanking av sauer, for å forebygge tap til rovdyr.

Øker smittefaren: – Det henger ikke på greip. Miljøministeren tenker ikke helhetlig, sier sauebonde Aud Marie Bøe fra Oppdal, som viser til økt smittefare som en av ulempene ved å ta sauene ned fra beite for tidlig. Foto: Ludvig Killingberg
Øker smittefaren: – Det henger ikke på greip. Miljøministeren tenker ikke helhetlig, sier sauebonde Aud Marie Bøe fra Oppdal, som viser til økt smittefare som en av ulempene ved å ta sauene ned fra beite for tidlig. Foto: Ludvig Killingberg

Sauebonde og leder av Oppdal sau og geit, Aud Marie Bø synes forslaget er en dårlig idé.

– Tidlig sanking er ikke løsningen. Verken for dyrene, for maten eller for landskapet. Med tidlig sanking blir det økt smittepress og økt kraftfôring, sier Bø.

Bø driver gård med sau i Storlidalen i Oppdal, Norges største sauekommune.

– Dessuten blir det større press på de dyra som er igjen i fjellet, sier hun.

Les også: Innbyggere mener sauer ødelegger hagene

Bakgrunnen for Bøes frustrasjon er altså et brev sendt fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen, den 20. juni i år, til alle fylkesmenn, der han foreslår nettopp tidligere nedsanking av sauer fra fjellet, for å forebygge tap av sau til rovdyr.

Miljø- og klimadepartementet har bedt Rovviltnemnda vurdere hvordan tidligere nedsanking av sau kan gjøres i praksis, og bedt nemnda gå i dialog med beitebrukerne i de prioriterte yngleområdene for jerv som har hatt utfordringer knyttet til tap av sau.

Forebyggende tiltak

Ifølge Helgesens departement skal altså terskelen for å ta ut rovvilt i beiteprioriterte områder være lav, mens terskelen for å ta ut rovvilt i rovviltprioriterte områder skal være tilsvarende høy. Samtidig skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling.

Les også: Mener Rovbase pynter på rovdyrproblemene

Statsråden mener det ligger et stort potensial for skadereduksjon i forvaltningsområdene for jerv ved å ha oppmerksomhet og arbeide målrettet med forebyggende tiltak, skriver han i brevet. Over 80 prosent av skader på sau og lam av jerv blir påvist etter 1. august, og nesten halvparten av disse skjer etter 1.september. Det er derfor stort potensiale for å redusere skadeomfanget til jerv sent i beitesesongen.

Annonse

Ifølge departementet står jerv i snitt for ca. 33 prosent av alle rovviltskader på sau i Norge. Dersom det gjennomføres tidlig nedsanking (før 1. september) kan tapene forårsaket av jerv reduseres medi nntil 50 prosent, noe som igjen kan medføre at tapene av sau til rovvilt totalt sett i Norge reduseres med nesten 17 prosent.

– Etterlyser helhet

Forslaget faller ikke i god jord hos sauebøndene:

– Dersom du sanker sauene tidligere overfører du bare problemene til naboen, som kanskje ikke har nok beiteressurser på gården til å hente hjem sauene tidligere. Rovdyrene flytter etter, og tar like mange selv om antall sauer i fjellet er blitt redusert. Dette blir derfor et Judas-forslag, som kun virker "skade-forflyttende", sier sauebonde Torfinn Sivertsen til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.

Bøe er heller ikke imponert. Hun etterlyser helhetlig tankegang hos politikerne.

– Mangler overblikk

– Det henger ikke på greip. Miljøministeren tenker ikke helhetlig. De mangler overblikket, og setter ikke ting i sammenheng. Tidlig nedsanking av sauer er som å pisse i buksa for å holde varmen, sier Bø.

Hun forteller at hun har lite tap av sau, mens bonden på den andre siden av dalsøkket, lider store tap. Dersom sauene hans ikke hadde vært der, hadde hun lidd de samme tapene.

Les også: Sauebonde lar naturen gjøre jobben og sparer penger

– Rovdyra går dit hvor maten er. Tidlig nedsanking av sauer er ikke løsningen, da blir de dyra som er igjen tatt, sier hun om problemstillinga.

Bøndene som velger tidlig nedsanking er tilbudt åtte kroner per dyr per dag, sanket før 1. september.

Neste artikkel

Avlyser jamstilling i næringar som ikkje tar reguleringsgrep