Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bollestad på skogens dag: – Avgjørende del av det grønne skiftet

Skogtiltakene er blant de billigste klimatiltakene Norge kan gjøre. Derfor oppfordrer landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) nordmenn om å gripe skogens dag.

Olaug Bollestad i Slottsparken i Oslo under et sommerintervju med NTB i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB
Olaug Bollestad i Slottsparken i Oslo under et sommerintervju med NTB i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg vil oppfordre alle til å ta seg en tur i skogen på søndag. Bruk skogen, sier Bollestad.

– Når du så går hjem, så kan du se rundt deg etter alle de nyttige produktene vi får fra skogen. Huset ditt er kanskje bygd av tre, du fyrer opp med ved i peisen, leser avisa, mens du skjenker et godt glass kald melk fra melkekartongen. Og visste du at alt som kan lages av olje også kan lages tre?

21. mars er FNs internasjonale dag for skog. Formålet er å øke bevisstheten om viktigheten av alle typer skog i verden. FNs bærekraftmål 15 fokuserer på å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemet, ifølge FN-sambandet.

– Skogen er en avgjørende del av det grønne skiftet, og derfor må vi ha skogen med på laget når vi sammen skal skape et mer bærekraftig samfunn for de neste generasjonene, sier Bollestad i regjeringens markering av dagen.

Store co2-opptak

I januar la regjeringen fram klimaplanen. Der er det beregnet at nye og eksisterende klimatiltak i skog kan øke det langsiktige CO2-opptaket med 6,5-8 millioner tonn. I 2019 var det totale utslippet for norsk veitrafikk 8,5 millioner.

Annonse

– I tillegg kan vi øke skogutbredelsen ved å plante skog på nye arealer. Skogtiltakene er også blant de billigste klimatiltakene Norge kan gjennomføre, skriver Landbruks- og matdepartementet

– Den innsatsen vi gjør i skogen i dag, kan vi høste av om 60–70 år eller mer. Da skal Norge og Europa også være karbonnøytrale, skriver de.

Hvert år blir det tatt ut i overkant av ti millioner kubikkmeter tømmer fra norske skoger. Foto: Vidar Ruud / NTB
Hvert år blir det tatt ut i overkant av ti millioner kubikkmeter tømmer fra norske skoger. Foto: Vidar Ruud / NTB

Voksende skog

Etter lange perioder med kartlegging med utarming av skogsressurser snudde dette i 1919 da Norge, som først i verden, starten med å kartlegge hogst og tilvekst. Siden den gang har tømmervolumet i norsk skog tredoblet seg.

Norsk skog legger på seg om lag 25 millioner kubikkmeter trevirke hvert år. Hvert år blir det tatt ut i overkant av ti millioner kubikkmeter tømmer. For å fortsette trenden er treplantingen nær doblet siden 2011. I fjor ble om lag 43,5 millioner planter plantet her til lands.

Omtrent 25.000 mennesker jobber i dag i den skogbaserte verdikjeden.

Neste artikkel

Helikopter satt inn for å slukke stor skogbrann i Kvinesdal