Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Biesjukdommen åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

Bakterien som fører til sjukdommen åpen yngelråte hos bier er påvist i Evje og Hornes kommune i Aust-Agder, det melder Mattilsynet på sine nettsider.

Biesjukdommen åpen yngelråte er påvist i Aust-Agder. Illustrasjonsbilde: Siri Juell Rasmussen
Biesjukdommen åpen yngelråte er påvist i Aust-Agder. Illustrasjonsbilde: Siri Juell Rasmussen

Mattilsynet har gitt påbud om at biene må avlives og biegården saneres. De har også satt i gang et arbeid for å finne ut om smitten kan ha spredd seg.

Annonse

Ifølge Mattilsynet er åpen yngleråte en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Sykdommen kan føre til tap av yngel og biesamfunn. Bakterien kan overleve i flere år på veggene i bikuben.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honning fra smittede bigårder.

Neste artikkel

Norges Birøkterlag testar smarte bikubar