Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Beyonder utvikler batterier av norsk sagflis

Gründer Svein Kvernstuen vil produsere batterier basert på norsk sagflis. – I løpet av neste år vil vi ha 30 ansatte, sier han.

Beyonder satser på å passere 30 ansatte i løpet av 2020. Foto: Beyonder
Beyonder satser på å passere 30 ansatte i løpet av 2020. Foto: Beyonder

Det norske selskapet Beyonder vil bli verdensledende innenfor batterisegmentet for effektlagring for industrien og tilbyr sikrere batterier basert på norsk sagflis som gir stor effekt, kort ladetid og lang holdbarhet.

Svein Kvernstuen er grunnlegger og daglig leder av Beyonder som holder til i Stavanger. Kvernstuen mener deres produksjon av batterier vil være mer klimavennlig og sier at foreløpig har testene på å bruke norsk gran og furu vært gode.

– Det er for så vidt en kjent prosess å benytte biomasse som gjennom en prosess blir til trekull (karbonmateriale). Beyonder har utviklet og patentert en forbedring av denne prosessen, der vi kan benytte vanlig sagflis som jo i dag stort sett er et overskudd restprodukt fra skogsindustrien. Og tester viser at både sagflis fra norsk gran og furu fra Eikås sagbruk i Agder gir svært lovende egenskaper, sier Kvernstuen.

Beyonder i Stavanger produserer batterier basert på norsk vannkraft og norsk sagflis. Mer klimavennlig, mener gründer Svein Kvernstuen. Foto: Beyonder
Beyonder i Stavanger produserer batterier basert på norsk vannkraft og norsk sagflis. Mer klimavennlig, mener gründer Svein Kvernstuen. Foto: Beyonder

– Mer klimavennlig

Han forteller at mange av de batteriene som produseres i dag blir laget med fossil energi som et bakteppe.

– Dagens oppladbare batterier produseres i all hovedsak i Asia. Det trengs store mengder energi for å produsere batterier, og når energien kommer fra kull og/eller gassfyrte kraftverk, så blir også CO2-utslippene til dagens batterier svært høye.

– Fremstillingen av flere av materialene som benyttes i dagens oppladbare batterier så som kobolt og nikkel lite bærekraftig.

Kvernstuen mener derfor det er en fordel med produksjon i Norge, som i all hovedsak er basert på fornybar kraftproduksjon.

– Ved å erstatte noen av disse materialene med norsk treflis og silisium, samt å produsere de i Norge med ren vannkraft, så vil Beyonder kunne tilby betydelig mer miljøvennlige og bærekraftige batterier. Et batteri som tåler flere ladesykluser reduserer også mengden batterier på søppelhaugen eller som må til resirkulering.

Til buss, men ikke mobil

Batteri-gründeren forteller likevel at batteriene vil ikke være spesielt godt egnet i Samsung-telefonen eller Teslaen.

– Beyonder sine batterier har høy effekt og rask lading, men bare moderat energitetthet. I fjernkontroller, mobiler og elbiler så er høy energitetthet en av de viktigste egenskaper. Våre batterier er derfor ikke godt egnet til slike løsninger.

Annonse

En elbil vil kunne lades raskt, ha mange hestekrefter, men rekkevidden ville vært nokså lav. Kvernstuen mener derimot at busser kan være aktuelle.

– En buss som kjører fast rute vil kunne ha stor nytte av Beyonder-batterier, sier Kvernstuen.

Bussen kan kjøre ferdig ruta si, deretter bruke et par minutter på å lade seg opp igjen, og kjøre ruta på nytt. Ifølge Kvernstuen er også batteriene mindre brannfarlige enn andre batterier.

Satser i Stavanger

Beyonder har satset og skal i 2020 åpne en pilot-produksjonsfabrikk på 6000 kvadratmeter, og har satt seg som mål å produsere 500 kilo per dag.

– I løpet av neste år vil Beyonder ha rundt 30 ansatte i vårt Beyonder Battery Center med pilotfabrikk. En fullskala fabrikk vil ha behov for betydelig flere ansatte, både spesialoperatører, vedlikehold, innen logistikk og prosess, samt markedsføring og ledelse. Verdiskapningen er formidabel, med betydelige ringvirkninger både regionalt og nasjonalt, sier han.

Kraftselskap er positiv

Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi som har valgt å investere i prosjektet. De mener dette er en god idé.

– Ved å lage batteri på sagflis istedenfor tungmetaller som nikkel og kobolt, så klarer vi både å redusere miljøavtrykket og kostnaden på batteriene. Når vi i tillegg klarer å forbedre ytelsen, så mener vi at dette er god ide, sier Fladsberg Vatne og legger til:

– I tillegg vil dette legge til rette for at norsk industri kan ta en større del av verdikjeden til batteriet da vi har god tilgang på sagflis lokalt, samt grønn strøm, som blir to av de viktigste innsatsfaktorene.

– Batteriene produsert av selskapet har ifølge gründeren moderat energitetthet. Hvilke konsekvenser vil det gi?

– Dette medfører at de ikke kan lagre så mye energi per kilo som andre batterier, men at de kan lade ut /lade opp energien de har veldig raskt. Konsekvensene er at bruksområdene for disse batteriene er primært der du trenger mye energi på kort tid, det vil være når du skal lade noe raskt, løfte noe tungt eller jevne ut topper i forbruket, sier Fledsberg Vatne.

– For eksempel går el-bussene i Kina på denne typen batterier. De kjører med relativt liten tank som de lader raskt og ofte ved stoppstedene. Andre bruksområder vil være lading av el-båter, regulering av elnettet og elektrifisering av industri.

Neste artikkel

Kraftkommune gir 3000 kroner til hver innbygger i strømhjelp