Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber FN om hjelp til å stanse vindkraftutbygging

Motvind Norge og Samerådet ber FN om hjelp til å stanse vindkraftutbygging i reinområde.

Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell
Reinflytting i Jillen Njaarke Foto: Ole Henrik Kappfjell

Grunnen er at de mener utbyggingen strider mot internasjonale konvesjoner og norsk lov.

– Motvind Norge har i samarbeid med Samerådet skrevet til Special Rapporteur on the rights of indigenous people (OCHR), om regjeringens brudd på samiske rettigheter med frislipp av vindkraftindustri i reindriftsområder, særlig Øyfjellet (Vesterfjellan) på Helgelandskysten, skriver Motvind Norge i en pressemelding.

De mener at samiske rettigheter ikke har blitt ivaretatt i konsesjonsbehandlingen av vindkraftutbyggingen på Øyfjellet. Det har allerede blitt startet med utbygging av veier i området.

Annonse

Det har vært store konflikter mellom utbygger og reindriftseiere, som har Øyfjellet som et viktig beite- og kalvingsområde.

– Retten til reindrift og utmarksbruk er en viktig del av den samiske befolknings rett til å utøve sin kultur og sitt språk, skriver Motvind Norge.

– Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap, legger de til.

Neste artikkel

Leif Arne Jåma frykter for familiens framtid etter at beiteområdet ble et vindkraftlandskap