Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bedrifter melder om den høyeste veksten siden høsten 2012

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om vekst i produksjonen siden februar. Mest øker det hos oljeleverandørene, tjenesteyting og bygg og anlegg.

Informasjonen som Norges Bank får fra det regionale nettverket, er med på å danne et grunnlag for bankens prognoser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Veksten de siste tre månedene er den høyeste siden høsten 2012, opplyser Norges Bank.

– Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen. Høyere oljeinvesteringer, kjøp av teknologirelaterte tjenester og store offentlige investeringer bidrar mest til oppgangen, heter det.

Annonse

Bedriftene melder også om økning i kapasitetsutnyttingen og sysselsettingen. Kontaktene i nettverket har oppjustert anslaget for årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent.

Framover venter bedriftene at produksjonsveksten vil holde seg oppe, og de planlegger god vekst i investeringene.

Informasjonen som Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, er med på å danne et grunnlag for bankens prognoser. Disse kommer blant annet fram i Pengepolitisk rapport, som legges fram i tilknytning til rentemøtene.

Neste artikkel

Danskene skal gjenbruke emballasjen til kjøttdeigen