Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura bedret årsresultat – på tross av svakt avslutning på året

Nortura økte driftsresultatet med 109 millioner kroner i 2019. Godt julesalg dro opp, sammen med økt salg av hvitt kjøtt og vekst i datterselskapene.

Foto: Mariann Tvete
Foto: Mariann Tvete

Samtidig falt salget av rødt kjøtt mot salget i 2018.

"Resultatet i siste tertial ble langt svakere enn normalt for perioden. Betydelige negative engangseffekter og svekket kostnadseffektivitet i morselskapet, samt reduserte resultater i datterselskapene, trekker ned", skriver samvirket i en børsmelding.

Totalt ble det er driftsresultat på 110 millioner før skatt.

Konsernets driftsinntekter i 3. tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en økning på 0,9 % målt mot samme periode i 2018. Veksten i både 3. tertial og for året forklares i hovedsak av høyere aktivitet i datterselskapene Norfersk og Noridane, samt økt salg av Prior-produkter.

– Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn året før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial og vi må fortsatt ha fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen i en pressemelding.

Ved utgangen av fjoråret hadde Nortura en markedsandel på 43,8 prosent.

Markedsandel for merkevarene hadde derimot en nedgang på 0,9 prosent i fjor. Prior sin andel økte som følge av slagsvekst på kylling og pølse. Lavere salg av kjøttdeig og pålegg ga nedgang i markedsandelen for Gilde.

Fakta

Norturas årsresultat 2019 (2018 i parentes)

Omsetning: 23.728 millioner kroner (23.449 millioner kroner)

Driftsresultat: 197 millioner kroner (88 millioner kroner)

Resultat før skatt: 110 millioner kroner (26 millioner kroner)

Egenkapitalandel: 33,1 prosent (32,4 prosent)

Omstilling, tapt rettssak og mindre rødt kjøtt

Driftsresultatet for 3. tertial endte på -10 millioner kroner, 209 millioner kroner svakere enn fjoråret. Deler av nedgangen skyldes engangskostnader knyttet til omstillingsprosesser, samt ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot rådgivende ingeniørselskap i Hærland-utbyggingen.

"Samtidig falt både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt betydelig, noe som i kombinasjon med økte markeds- og driftskostnader bidro til redusert driftsmargin i morselskapet. Samlet resultat fra datterselskapene hadde også en nedgang i siste tertial", skriver selskapet.

For året samlet økte driftsresultatet i Nortura med 109 millioner kroner.

– Vi har overkapasitet på slakting og skjæring og aktiviteten spredt utover mange anlegg. Derfor må vi fortsette arbeidet med å samle industrien vår, slik at driften blir mer konkurransedyktig, sier Panengstuen.

Annonse

La ned slakteri

Nortura besluttet blant annet å legge ned slakteriet på Otta i fjor, for å flytte aktiviteten til Rudshøgda. Samtidig kom de med nyheten om at de vil starte ny produksjon i det gamle slakteriet.

Også driften på Nortura Evanger ble lagt ned. Bakgrunnen for denne nedleggelsen var at slakteriet var svært utsatt for flom.

I desember ble datterselskapet Det Nye Kjøkken AS slått konkurs. Disse skulle utvikle roboter, men Nortura besluttet at de ikke ønsket å putte mer penger i prosjektet.

Nytt datterselskap etablert

Samtidig ble et nytt datterselskap etablert. Nortura opprettet sammen med transportselskapet Litra et nytt transportselskap, Notra AS. Kjøttsamvirket eier 50 prosent av selskapet som skal stå for inntransport i Midt-Norge.

Selskapet har varslet at de skal spare 35 millioner i en femårsperiode på inntransport.

Nationen fortalte i november om Norturas datterselskap for internasjonal kjøtthandel, Noridane Foods AS, som hadde gått fra et driftsresultat på 19 millioner til to millioner i løpet av fjorårets åtte første måneder.

Samvirket fikk også ny konsernsjef. Anne Marit Pangengstuen trådde inn i rollen i september, etter Arne Kristian Kolberg.

Neste artikkel

Prisen på storfe tar kraftig innpå prisen på lam