Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Amerikanske forskere: Her kommer den norske ulven fra

Det finnes ikke bevis for hybridisering med hunder eller at norsk ulv har gener fra ulver i fangenskap, viser en rapport fra amerikanske forskere.

Mange ulvemotstandere har stilt spørsmål ved hvor den norske ulvebestanden kommer fra og om den hører hjemme her. Bildet er fra Langedrag naturpark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det finnes heller ikke bevis for hybridisering med hunder i dagens ulvebestand eller at de har gener fra ulver som har vært i fangenskap eller fra ulver som har vært «transportert utenfra», konkluderer de tre fagfolkene. De har gått igjennom eksisterende forskning om de norsk-skandinaviske ulvenes gener på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Konklusjonen bekrefter det norske forskere og myndigheter har sagt om ulvens opphav.

• Leder: «Judaspenger» til forskning

Uavhengig utredning

De tre professorene, Fred Allendorf, Adam Freedman og Robert K. Wayne, mener litteraturen som finnes på området, er tilstrekkelig til å nå en konklusjon. De ble forespurt etter anbefaling fra 16 internasjonale forskningstidsskrifter.

• Les også: Ordførere i Hedmark vil ha egen ulveundersøkelse

I forbindelse med ulvedebatten har det vært stilt spørsmål ved ulvens opprinnelse og hvorvidt den hører hjemme i Norge. Blant ulvemotstandere har det vært lite tillit til både myndigheter og de norske forskningsmiljøene. Stortinget ba derfor departementet om en uavhengig utredning av ulvens genetiske opprinnelse. Den første – og enkleste – delen av dette arbeidet er altså nå klar, etter at arbeidet ble sterkt forsinket.

DNA-kartlegging

Annonse

Klima- og miljødepartementet bestemte at det også skal gjennomføres et nytt forskningsprosjekt på ulvens genetikk og ga oppdraget til Miljødirektoratet.

– Arbeidet vil sannsynligvis kreve en såkalt hel-genombasert metode, det vil si baseres på svært omfattende DNA-kartlegging. Det vil antakelig være behov for å hente inn nye prøver, og gamle prøver må analyseres på nytt. Dette arbeidet vil nok måtte gå over flere år, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

• Les også: Dette er historien om ulv i Norge

Oppdraget lyses ut i høst, mens realistisk oppstart av prosjektet er starten av 2018, skriver direktoratet.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale