Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aksjonerer for å beholde Nortura-slakteri på Otta

Lørdag blir det arrangert en folkeaksjon på Otta i Gudbrandsdalen. Grunnen er at Nortura vurderer å legge ned det lokale slakteriet.

Nortura Otta kan bli avviklet. Det utreder Nortura, og vil legge fram videre informasjon i løpet av høsten. Foto: Siri Juell Rasmussen
Nortura Otta kan bli avviklet. Det utreder Nortura, og vil legge fram videre informasjon i løpet av høsten. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Målet er todelt, for det første er målet å få beholde slakteriet og vise at dette ikke er greit. Vi har en regjering som driver og sentraliserer da er det synd at også andre bedrifter trekker seg ut fra distriktene.

Det sier Arne Manger, melk- og kjøttprodusent i Lesja. Han er en av dem som står bak folkeaksjonen.

Opp mot 80 arbeidsplasser står på spill når Nortura vurderer nedlegging av slakteriet. Nå vil folk i regionen vise at de vil ta vare på arbeidsplassene i Gudbrandsdalen.

– Det er en viktig arbeidsplass og det har vært utrolig lett for meg som produsent å velge Nortura med tanke på at slakteriet ligger så nærme. Det gir en fleksibilitet dersom ei ku blir syk for eksempel. I tillegg er det en statusarbeidsplass for Otta sin del, og de har dedikerte arbeidstakere. Det vil være et tap for hele regionen å miste de arbeidsplassen, sier Manger.

Nortura er nå inne i en prosess hvor de vurderer muligheten for å avvikle slakteriet på Otta. I pressemeldingen fra juni i år, kom det fram at en utredning vil bli lagt fram i løpet av høsten.

Påtroppende ordfører i Sel sier det vil være katastrofalt for kommunen å miste opp mot 80 arbeidsplasser over natten. Foto: Siri Juell Rasmussen
Påtroppende ordfører i Sel sier det vil være katastrofalt for kommunen å miste opp mot 80 arbeidsplasser over natten. Foto: Siri Juell Rasmussen

Økt dyretransport

Annonse

De nærmeste slakteriene nå kan bli Rudshøgda i Ringsaker eller Malvik utenfor Trondheim. Det blir dermed en betydelig lenger reisevei for dyretransporten. Manger mener morgendagens aksjon vil gi lokalbefolkningen en mulighet til å vise at de står opp for lokalsamfunnet.

– En gylden mulighet til å vise seg at de bryr seg om lokale arbeidsplasser, om dyrevelferd og lokale bønder.

– Katastrofalt

Påtroppende ordfører i Sel kommune, hvor Otta er administrasjonssenter, Eldri Siem (Sp), mener en eventuell nedlegging av Nortura Otta vil slå hardt ut for kommunen og kommunene rundt.

– Det har jeg betegnet som katastrofalt. Det er ikke bare bare å finne 70–80 arbeidsplasser over natta. For oss som kommune vil dette ha ei stor betydning, sier Siem.

Nå håper hun folkeaksjonen vil føre til at flere blir bevisst på hva som skjer og at man får fram de positive aspektene ved slakteriet på Otta.

– Vi bor i et av de mest husdyrtette områdene, hvor vi har veldig mye dyr og det ligger til rette for en grovfôrbasert produksjon med mye utmarksbeite, noe jeg tror vil bli mer og mer viktig. Folk vil vite hvordan dyra har hatt det og prosessen fram til slakt. Det å ha lokalprodusert mat og minst mulig transport er ei styrke, sier Siem.

Hun opplyser også om at slakteriet har gått med overskudd, og at det derfor vil være meningsløst å legge ned et slakteri som er drevet godt økonomisk.

Neste artikkel

Her har sju av ti melkebønder båsfjøs: Svein bygde om til løsdrift for 15 år siden