30 prosent vekst i skogplantinga på fem år

I 2018 ble det plantet rundt 40 millioner trær i Norge. Veksten i skogplantinga på hele 30 prosent de siste fem årene bidrar også i kampen mot klimaendringer.

Klimavennlig utvikling. Nye tall fra Skogfrøverket viser at interessen for skogplanting i Norge er sterkt voksende – og planteskolene rundt om i landet opplever at det grønne skiftet er i full gang. I fjor ble det plantet over 40 millioner skogstrær i Norge – mest gran og furu. Foto: Arne Steffenrem

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Skognæringa: Utbedring av jernbanenettet kan ta bort hundrevis av lastebiler fra veiene hver dag