Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

11 organisasjoner med i glyfosat-kampanje

Totalt 11 organisasjoner har tilsluttet seg Oikos' kampanje mot glyfosat. Kampanjen går blant annet inn for totalforbud for hobbybruk og utfasing i landbruket.

Regine Andersen i Oikos er glad for at så mange organisasjoner har valgt å tilslutte seg kampanjen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Regine Andersen i Oikos er glad for at så mange organisasjoner har valgt å tilslutte seg kampanjen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I helga skrev Nationen at Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde valgt å tilslutte seg en kampanje mot glyfosat.

Disse har underskrevet:

Merete Furuberg, i eder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tove Berg, direktør i Det Norske Hageselskap

Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom

Christian Steel, generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

Anna Karlsson, leder i Spire

Dag Blakkisrud, daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening

Her er kravene:

1. Forby all bruk av glyfosat til private hager

2. Forby all bruk av glyfosat på offentlige områder

3. Forby all bruk av glyfosat i skogbruket

4. Forby all bruk av glyfosat før innhøsting og til tvangsmodning av korn

5. Omgående starte et systematisk overvåkingsprogram for å måle nivåer av glyfosat og nedbrytingsproduktet AMPA i mat, fôr, matjord, grunnvann og vassdrag, og treffe tiltak for å redusere forekomsten. Resultatene bør offentliggjøres fortløpende.

6. Utarbeide en plan som sikrer raskest mulig utfasing av glyfosat fra jordbruket.

Nå har i alt 11 organisasjoner sluttet seg til kampanjen, og brevet til landbruksministeren er nå sendt.

Glyfosatfritt Norge

Hovedmålet til kampanjen er, ifølge Oikos – interesseorganisasjonen for økologisk mat, et glyfosatfritt Norge.

Leder Regine Andersen i Oikos sier en av grunnene til at kampanjen kommer nå, er at EU fremdeles ikke har kommet med noen endelig avgjørelse om hvorvidt glyfosat skal godkjennes for videre bruk eller ikke.

– Når EU vakler, er det på tide å ta saken på alvor også her i Norge, sier Regine Andersen i Oikos i en pressemelding.

Glyfosat er det aktive stoffet i kjemiske ugrasmidler som Roundup.

Les også: David Cameron er overbevist om at glyfosat får ny godkjenning i EU

Furuberg sa til Nationen lørdag at organisasjonen handler ut fra føre var-prinsippet.

– Norges Bonde og Småbrukerlag arbeider for at norsk mat skal være best i verden hva folkehelse angår. Derfor må vi arbeide for å finne bedre midler og metoder der det er tvil om middelet vi nå bruker er en fare for folkehelsa, sier hun.

Hage og landbruk

Organisasjonene som har underskrevet, er først og fremst opptatt av glyfosatbruk i hager og i landbruket.

– Vi ønsker å forby bruken privat og i det offentlige snarest. I norske hager og parker anser vi bruken for helt unødvendig. I landbruket ønsker vi en raskest mulig avvikling og et større fokus på alternative agronomiske metoder, sier Andersen.

Les også: EU-topp: – Glyfosat sitter fast i et politisk spill

– Det norske hageselskap ønsker å være med å begrense mengden av miljøskadelige stoffer som tilføres naturen, og vi oppfordre derfor til at hagen holdes giftfri, sier leder i det norske hageselskap Tove Berg ifølge pressemeldingen fra Oikos.

Naturvernforbundet fokuserer på landbruksaspektet.

– Vi vil at vi skal dyrke maten vår naturvennlig, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

LENKE: Du kan lese brevet organisasjonene sender her.

Få landbruksorganisasjoner

Annonse

Totalt var 15 organisasjoner invitert til å delta i kampanjen. Alle de inviterte miljøorganisasjonene har tilsluttet seg kampanjen.

Derimot er det ingen andre landbruksorganisasjoner eller -aktører, utover Småbrukarlaget, som har tilsluttet seg kampanjen.

Både Norges Bondelag, Norsk landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har enten sagt nei eller ikke svart på henvendelsen om kampanjen.

I tillegg har for eksempel Kreftforeningen og Norges Bygdekvinnelag også valgt å enten si nei eller ikke svare.

– Organisasjonene har forskjellige begrunnelser for hvorfor de ikke tilslutter seg kampanjen. For noen handler det om formelle årsaker, at det ikke ligger i deres mandat å tilslutte seg slike opprop. For andre er beslutningen politisk motivert, sier Andersen.

Hun sier til Nationen at hun opplever at alle organisasjonene har tatt henvendelsen på alvor.

Utviklingsfondet, en av de tilsluttede organisasjonene, var ikke en av de inviterte organisasjonene ut fra Nationens oversikt. De har likevel valgt å tilslutte seg kampanjen.

Solid grunnlag

I sin pressemelding viser Oikos blant annet til at WHOs kreftforskningsinstitutt (IARC) i 2015 klassifiserte glyfosat som "sannsynligvis kreftframkallende".

– Forskningen på dette området er jo omstridt, det finnes også instanser og rapporter som har konkludert med at stoffet ikke er farlig?

– Det er resultater som peker i andre retninger, men denne forskningen har som oftest habilitets- eller transparensproblemer. I tillegg mener vi at potensiell fare er god nok grunn for å forby stoffet, sier hun til Nationen, og legger til:

Les også: Jernbaneverket: – Ingen gode alternativer til glyfosat

Nei, vi kan ikke konkludere tydelig med at stoffet er farlig, men vi ser at kreftpanelet til WHO har konkludert med at det er sannsynligvis kreftframkallende. En del annen forskning peker også på miljøfare. Dette er heller ikke en bekymring bare vi har. Debattene og voteringene i EU har vist at sentrale EU-land tar denne mulige faren på alvor, sier Andersen. Hun viser til at land som Frankrike, Italia og Tyskland har blokkert beslutninga om å godkjenne stoffet på nytt.

Konsekvente regler

Hun understreker at det handler om "føre var"-prinsippet. I tillegg mener Andersen at reglene rundt glyfosat, spriker i dag. Et av målene er derfor å gjøre dem konsekvente.

I dag er det for eksempel forbudt å spraye med kjemisk-syntetiske sprøytemidler på lekeplasser Mens det er tillatt å spraye glyfosat i private hager hvor barna leker, sier hun.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997