Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dårligere veier i ni fylker

I ni norske fylker har veistandarden blitt dårligere de sist fem årene, viser en ny rapport fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Ny fylker fikk dårligere veier i perioden 2009-2014, ifølge en ny rapport. Bildet er fra øya Dønna i Nordland. Foto: Janne Grete Aspen
Ny fylker fikk dårligere veier i perioden 2009-2014, ifølge en ny rapport. Bildet er fra øya Dønna i Nordland. Foto: Janne Grete Aspen

Rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier» blir tirsdag overrakt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Rapporten, som er laget av Rambøll for OFV, tar for seg riks og fylkesveier i samtlige fylker.

Ifølge rapporten innfrir ingen norske veier standardkravene. Alle fylkene har avvik fra veinormalene på riksveiene, viser rapporten.

Feil vei

Oslo er blant fylkene der utviklingen har gått i feil retning de siste årene. På bunn ligger Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark, mens Vestfold, Hedmark og Akershus har Norges beste veier.

– Alle som kjører litt utenom hovedveiene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et veinett som ikke holder mål. Verken for person- eller yrkestransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Mens 10 av 19 fylker har fått jevnere vei i perioden 2009-2014, har ni fylker fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei.

Standardkrav

Annonse

– Situasjonen går mange steder på sikkerheten løs. Dette understreker tydelig behovet for standardkrav for fylkesveiene, sier Solberg Thorsen.

Rapporten viser at de store forskjellene mellom fylkene gjelder alle veigrupper: Gamle- og nye fylkesveier, riksveier og europaveier.

– Ulikhet i kvalitet gir et ulikt tjenestetilbud, avhengig av hvor man bor. Slik skal det ikke være, sier Solbeg Thorsen.

Han mener regjeringen må gjennomføre sitt løfte om innføring av standardkrav til fylkesveinettet, slik man har for riksveiene.

Neste artikkel

Trafikksikkerhetsaktører samles til krisemøte mandag i kjølvannet av ulykkeshelg