Høyres Helge Orten snakker i Dagens Næringsliv om en «historisk svak parlamentarisk støtte for endringer i lakseskatten». Det er en grov fortegning, i det spillet om lakseskatt som nå foregår på Stortinget, og i mediene.

Sannheten er at det er veldig bred parlamentarisk støtte for endret lakseskatt. Partiene på Stortinget, fra Høyre og helt over til Rødt, har sagt ja til økt beskatning av den milliardærskapende oppdrettsindustrien. Dette synet har full faglig støtte fra Havbruksskatteutvalgets rapport fra 2019.

Den skjerpede lakseskatten har folkelig støtte. Ikke en gang i ni havbrukskommuner sier flertallet at de er mot skatten, ifølge en meningsmåling gjennomført for NRK.

Solberg-regjeringen skjøt ned ny beskatning for havbruksnæringen uten en gang å ha lest Havbruksskatteutvalgets rapport. Ap/Sp-regjeringen har prisverdig tatt ansvar for å omsette den klare faglige og folkelige støtten i et nytt skatteforslag.

Regjeringspartiene har senket sitt forslag til ny beskatning fra 40 prosent ned til 35 prosent, og tilbød å senke satsen videre ned til 30 for å forsøke å få med Høyre på et bredt forlik. I tillegg la regjeringspartiene fram ekstra skattefradrag og -rabatter for den ikke veldig krisetruede næringen.

Dette sa Høyre nei til.

LES OGSÅ: Brudd i forhandlingene om lakseskatt – forliket ryker

SV ønsker på sin side en grunnrenteskatt på 48 prosent, i tillegg til en rekke skjerpede miljøkrav til næringen. Heller ikke SV har regjeringen kommet til enighet med. Dermed må næringskomiteen avgi innstilling til saken uten å ha et flertall klart.

Regjeringen har ønsket å få til et bredt forlik for å sikre forutsigbarhet, slik at skatten blir stående også etter et regjeringsskifte.

Tidsfristen for forhandlingsleder Geir Pollestad (Sp) er stortingsbehandlingen 31. mai. Da må regjeringen ha støtte fra enten SV eller kombinasjoner av partiene Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, for å få flertall for sitt skatteforslag.

Høyrepartiene trakk seg fra det som kunne blitt et moderat skatteforlik. Da får de også stå for konsekvensen i de nærmeste årene, nemlig et mindre moderat skattenivå.

H og Frp har mindre enn en tredel av stortingsrepresentantene. Det er ikke for sent for partiene å ta til fornuften, og være med på å bredde ut lakseskattevedtaket. Vi håper regjeringen får samlet flest mulig partier bak en forutsigbar beskatning av en profitabel norsk industri, som kan stå seg også etter kommende regjeringsskifter.