EU og USA trosser den folkelige motstanden og fortsetter forhandlingene om frihandelsavtalen TTIP. Fordi forhandlingene er hemmelige, er det umulig å vite hva som er sant av det som lekker ut. Etter de innledende samtalene i Washington før neste forhandlingsrunde uttrykker EUs handelskommissær Karel de Gucht misnøye med framdriften og legger skylda på amerikanerne.

Mye tyder på at forhandlingene virkelig står i stampe. Etter planen skulle det være konkrete resultater nå. Partene har press på seg for å ha noe å vise fram når president Barack Obama etter planen skal besøke Brussel i mars.

Deler av forhandlingene er uansett lagt på is til etter EU-valget i mai. Det gjelder den delen som omfatter en særlig beskyttelse for investorer ved hjelp av egne domstoler. Mange er redd ordningen kan brukes til å stanse sosiale standarder og miljøregler. EU-kommisjonen fant ut at det var tryggest å få et så følsomt tema ut av valgkampen.

Aksjonistene mot TTIP har likevel ikke tatt pause. Mange enkeltland er dessuten tvilende og kritiske. Det samme er EU-parlamentet. Behandlingen av en ny lov om klonkjøtt i parlamentets miljøkomité sist uke er et uttrykk for tvilen som brer seg. Et flertall i komiteen avviste lovforslaget fra helsekommissær Tonio Borg med krav om at det må forbedres. Etterkommere av klonede dyr var nemlig utelatt fra forslaget. Det var også lagt opp til at loven skal gjelde bare i en overgangsfase før den skulle vurderes på nytt.

Kritikerne så loven som et forsøk på å innføre klonkjøtt bakveien for å lette forhandlingene. USA ser forbud mot kjøtt fra klonede dyr som en handelshindring i likhet med klorbehandlet kjøtt og merking av mat med GMO.

Men det er ikke bare motstanden mot slike vanskelige mat- og landbrukssaker som skaper problemer for forhandlerne. Stadig flere rapporter sår tvil om det rent økonomiske utbyttet. En frihandelsavtale over Atlanteren vil føre til mindre handel innad i EU. Erfaring fra tilsvarende avtaler gir også et tvetydig svar.

Heller ikke EUs indre marked er blitt en garantist for vekst og arbeidsplasser. Derfor er det ikke nødvendigvis tatt rett ut av lufta at selv EU-kommisjonen nå tenker seg om.