Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindplan på rett vei

NVE har funnet de mest egnede områdene for kraftutbygging. Spørsmålet er hvor, ikke om vi skal bygge ny vindkraft.

5 prosent: NVEs vindkraftramme åpner for vindmøller i områder som dekker 5 prosent av Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen
5 prosent: NVEs vindkraftramme åpner for vindmøller i områder som dekker 5 prosent av Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen

Utnyttelse av naturgitte fortrinn er årsaken til at det i det hele tatt bor folk mellom fjord og fjell i Norge. Norge har noen av Europas beste landvindressurser, sa NVE-direktør Kjetil Lund da han la fram forslag til nasjonal vindkraftramme på mandag.

I kunnskapsgrunnlaget fremkommer det at byggekostnaden for vindkraft har sunket fra 52 øre per kWh i 2012 til 34 øre i 2018. Det er billigere enn vannkraftverkene som ble gitt konsesjon i fjor. Vindkraft er lønnsom uten støtte, og vil bidra til reduserte klimagassutslipp, heter det.

NVE har hatt i oppdrag fra Stortinget å finne de mest egnede områdene for vindkraft, avstemt mot andre hensyn. De 13 områdene som nå er plukket ut av opprinnelig 43, svarer på dette oppdraget.

Vindmøller synes, de påvirker natur og de er omstridt, selv om et solid flertall i befolkningen, og særlig blant de unge, vil ha dem. Mange vil bygge vindmøllene til havs, ute av syn.

Det vil imidlertid også bety å utsette fornybarsatsingen her i landet i mange år. Havvind er fortsatt dobbelt så dyrt å bygge som vind på land, ifølge en fersk oppdatering referert i Energi og Klima. Dagens utbyggere finnes på land.

Annonse

To av tre omsøkte vindkraftverk har hittil fått avslag. De som får ja har mye vind, tilgjengelig nett og gjør relativt lite skade. NVEs vindplan viderefører denne praksisen. Store områder i nord er utelatt på grunn av reindrift og manglende nettkapasitet.

Det er staten som vedtar vindkraftutbygging, men lokal folkevalgt aksept har vært hovedregelen for å gi konsesjon. Når folk føler seg forbigått, eller ikke ser noen lokal oppside av ny kraftutbygging, vil lokaldemokratiet ofte si nei. Det bør både utbyggere og nasjonale myndigheter merke seg.

Samme dag som vindplanen kom, ble det kjent at nybilsalget nå er 50 prosent elektrisk. Potensialet for opprustning og effektivisering av eksisterende kraftverk er for lite til å fullelektrifisere et Norge med en voksende befolkning.

Vi kan ikke vente med å redusere klimagassutslippene. Derfor kan vi heller ikke vente med å fremskaffe ny fornybar energi til å erstatte fossil energi.

NVEs vindplan skal nå ut på høring. Miljøorganisasjoner har allerede klaget på noen av de 13 områdene, mens næringslivet påpeker at områder med eksisterende vindkraft er utelatt.

Det viktigste er ikke det eksakte antallet, men at de rette områdene velges. NVEs plan fremstår som en god veiviser.

Oppsummert

Kunnskapsbasert

1 Den nasjonale vindplanen peker på 13 områder egnet for vindkraftutbygging.

Grønt skifte haster

2 Vi må bygge mer fornybar energiproduksjon nå. Klimaet kan ikke vente på mulig fremtidig havvind.

Riktige steder

3 De nye kraftverkene vi skal ha, må ligge der det blåser mye og de gjør minst skade.

Neste artikkel

Redaktør mener Norge risikerer å tape kampen om havvind