Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger en ny regjering som prioriterer Velferds-Norge

Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg gis.

 Bent Høies uttalelser vitner om en helseminister som ikke har nok innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene, skriver Ap-ordførerne. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Bent Høies uttalelser vitner om en helseminister som ikke har nok innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene, skriver Ap-ordførerne. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå er det nok! I vår, sommer og nå høst har vi lest og hørt fra regjering og ministere at ansvaret ligger hos kommunene alene, og unngått å svart på spørsmål knyttet til garantier. Senest i VG mandag 29. september kunne vi lese helseminister Høies utsagn om at kommuner som ikke klarer å få budsjettene til å gå opp, ikke har god nok økonomisk styring. Dette er en uttalelse vi ikke kan la stå uimotsagt!

Regjeringa påstår at kommunene ikke evner til å prioritere, mens sannheten er at det er høyreregjeringen som ikke har prioritert kommunene og dermed grunnleggende helsetjenester. Over tid har gapet mellom det kommunene har å rutte med og de oppgavene vi er pålagt blitt større og større. Høies uttalelser vitner om en helseminister som ikke har nok innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene.

I fjor høst fikk vi beskjeden om et kommuneopplegg som var det strammeste på 15 år, og årene før det har heller ikke vært enkle for kommunene. Generelle effektiviseringer, kutt i midler til de med de største behovene og en rekke andre kutt har rammet kommunene siden Høyre tok makta i 2013. Budsjettene for 2020 var allerede tøffe for kommunene. Så kom korona, og alt dette har gitt oss en veldig krevende situasjon.

I kommunene er vi pålagt etter loven å vedta budsjetter som er i balanse og er realistiske. Det er staten selv som kvalitetssikrer dette. Det finnes ingen planer om å lage budsjetter som ikke går i balanse, og når vi nå jobber på høygir for å få endene til å møtes samtidig som vi står midt i en krevende pandemi, trenger vi at regjeringa garanterer for at vi vil få dekt våre kostnader knyttet til koronapandemien. Den garantien har foreløpig ikke kommet!

Annonse

Det er vi kommunene som selv har tatt størsteparten av både arbeidet og regningen for stengte skoler og barnehager, trygge sykehjem og hjemmetjeneste, økt kapasitet på legevaktene, feberpatruljer, testing, smittesporing og innkjøp av smittevernutstyr. Det er våre barn i barnehagene, elevene på skolene og eldre på sykehjemmene som rammes av regjeringens manglende satsning på kommuneøkonomi, og vi er lei av at regjeringen og ministeren, gang på gang, ikke kan møte oss på dette.

Regjeringen burde gi ekstra økonomiske muskler til kommunene slik at vi kan fremskynde investeringer, hjelpe utsatte næringer og ikke minst forberede oss for nye bølger av pandemien. Å møte pandemien har vært, og skal være, et viktig samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og innbyggere. Vi må sammen ta ansvar for å sikre gode løsninger for alle, og det gjøres ikke ved å komme med usaklige og uriktige beskyldninger mot kommunene.

"La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på."

Vi er glade for at Arbeiderpartiet har talt vår sak på Stortinget. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at kommunene skal få dekt sine utgifter knyttet til pandemien. Arbeiderpartiet foreslo 6 milliarder kroner mer til kommunene, som hadde gitt oss en viktig trygghet. Nå må regjeringa lytte til Kommune-Norge og opposisjonen på Stortinget. Det handler rett og slett om folks hverdager!

La det ikke herske noen tvil; vi stiller opp og vi jobber døgnet rundt for å sørge for at våre innbyggere får de tjenestene de har krav på. Men, vi trenger en garanti for å sørge for at staten tar sitt ansvar og sikrer økonomien i dette. Nå trenges det mer enn før at vi drar i samme retning!

Vi er stolte av hvordan våre mange dyktige ansatte i kommunene, næringslivet og innbyggerne i våre kommuner har håndtert krisen vi står i. Nå må regjeringa komme på banen!

Signert av 126 Ap-ordførere: Astrid Ruse, Dovre, Anne Rygh Pedersen, Tønsberg, Raymond Johansen, Oslo, Hanne Berit Brekken, Aure, Aina Borch, Porsanger, Anita Ihle Steen, Ringsaker, Ole Morten Balstad, Selbu, Ingunn Trosholmen, Lillehammer, Ida Marie Pinnerød, Bodø, Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg, Robin Kåss, Porsgrunn, Elin Weggesrud, Holmestrand, Trine Lindborg, Bjørnafjorden, Ståle Grøtte, Rælingen, Audun Mo, Lærdal, Arne Fossmo, Ringebu, Hanne Opdan, Nordre Follo, Jon Sanness Andersen, Færder, Jan Helge Andersen, Træna, Ståle Refstie, Sunndal, Hilmar Høl, Årdal, Rune Støstad, Nord-Fron, Bengt Halvard Odden, Hjartdal, Anne Kristin Førde, Bremanger, Stian Brekkvassmo, Namsskogan, John Einar Høvik, Osen, Torgeir Næss, Kvam, Anne Hagenborg, Søndre Land, Hege Myrseth Rollmoen, Lavangen, Marit Espenes, Dyrøy, Arnt Abrahamsen, Farsund, Bernth Sjursen, Måsøy, Arne-Christian Mohn, Haugesund, John-Ivar Nygård, Fredrikstad, Jarle Nilsen, Karmøy, Ragnhild Bergheim, Lørenskog, Jon Rolf Næss, Bykle, Monica Myrvold Berg, Drammen, Ola Teigen, Kinn, Trond Hoseth, Malvik, Morten Lafton, Jevnaker, Gaute S. Epland, Stord, Inger Løite, Gjerstad, Hans Erik Ringkjøb, Voss, Andrè Møller, Vega, Remi Solberg, Vestvågøy, Kamilla Thue, Eidskog, Geir Waage, Rana, Monica Nielsen, Alta, Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik, Kari-Anne Opsal, Harstad, Rune Grenberg, Grue, Halvor Homme, Nissedal, Stein Thomassen, Loppa, Kjell Neergaard, Kristiansund, Truls Wickholm, Nesodden, Petter Sortland, Høyanger, Vidar Eltun, Vang, Nils A. Røhne, Stange, Ingrid Rangønes, Averøy, Sigmund Rolfsen, Klepp, Grete Sjøli, Nes , Heidi Granli, Gol kommune, Eva Mariann Vinje Aurdal, Ålesund, Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa, Lillian Skjærvik, Elverum, Linn Therese Evje, Sveio, Knut Hvithammer, Sør-Odal, Bente Estil, Lierne, Sigmund Lier, Tysvær, Steinar Kyverstad, Valle, Mona Vauger, Hvaler, Anders Østensen, Gjerdrum, Odd Stangeland, Eigersund, Solveig Vestenfor, Ål, Jan Gaute Bjerke, Nore og Uvdal, Amund Hellesø, Nærøysund, Roald Haug, Ullensvang, Terje Bartholsen, Evenes, Arnhild Holstad, Namsos, Marte Mjøs Pedersen, Bergen, Ole L. Haugen, Hitra, Hedda Foss-Five, Skien, Kjetil Eikefet, Modalen, Petter Rukke, Hol, Jim-Arve Røssevoll, Sula, Jørgen Vik, Lillestrøm, Erik Skjervagen, Fyresdal, Isak Busch, Røros, Hallgeir Kjeldal, Bamble, Bjørg Tveito Lundefaret, Nome, Sigbjørn Åge Fossdal, Bygland, Are Karlsen, Horten, Svein Arne Haugen, Evje og Hornnes, Merete Høntorp Gandrud, Flå, Marianne Sivertsen-Næss, Hammerfest, Marte Eide Klovning, Utsira, Kari Nessa Nordtun, Stavanger, Ivan Haugland, Leirfjord, Ola Øie, Rennebu, Bjørn-Halvor Prytz, Herøy, Stian Olafsen, Vestre Toten, Lise Selnes, Nord-Odal, Jan Oddvar Skisland, Kristiansand, Johnny Liland, Sirdal, Inger Lise Lund Stulien, Åseral, Harald Tyrdal, Lunner, Even Tronstad Sagebakken, Lindesnes, Sigurd Stormo, Meløy, Hanne Tollerud, Moss, Robert Cornels Nordli, Arendal, Bernt Lyngstad, Kåfjord, Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa, Eirik Losengaard Mevik, Kvænangen, Ola Nordal, Ås, Per Lerøy, Austrheim, Stanley Wirak, Sandnes, Helene Berg Nilsen, Tjeldsund, Kristin Langtjernet, Folldal, Randi Eek Thorsen, Gran, Hugo Jacobsen, Lødingen, Britt Helstad, Bindal, Elisabeth Helmersen, Leka, Eva Hove, Fjord, Vibeke Stjern, Åfjord, Elbjørg Larsen, Herøy og Frode Fjeldsbø, Gjesdal.

Neste artikkel

Tine jobber for mjølkeprodusentane i heile Norge