Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilsynet truer

Må norske bønder legge kriseplan for besøk fra Mattilsynet? Mye tyder på det.

Omstridt: Mattilsynet skrev en falsk tilsynsrapport, og forsøkte så å få bonden med på å fjerne den. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes
Omstridt: Mattilsynet skrev en falsk tilsynsrapport, og forsøkte så å få bonden med på å fjerne den. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Jeg er stundom ute i landet med gode kolleger og fotografer. Reportasjenotatene mine er ikke alltid like strukturerte. Kanskje sliter fotografen med å prioritere bildene. Men vi snakker oss sammen, og vi vet alltid hva som er historien. Og, som min gamle redaktør John Olav Egeland brukte å spørre: Er det sant? Kan vi bevise det?

Ikke under noen omstendighet overlater vi notater og minnepinne til sjefen, og ber HENNE skrive ut saken.

I Mattilsynet ser det ut til å være annerledes. Her kan en seksjonssjef uten snev av fjøslukt under skoa sette seg til i kontorlandskapet og skrive en knusende rapport om en enkeltbonde hun aldri har møtt, om hans dehydrerte, syke og skadde dyr som hun aldri hadde sett. En historie som ikke var sann, men løgn og forbannet dikt.

Norske bønder er en pelsdyreholder i Sandnes stor takk skyldig. 2. juli i fjor filmet han det andre besøket av Mattilsynet på gården. De dehydrerte og skadde dyrene som sto omtalt i den tre dager gamle tilsynsrapporten, fantes ikke.

Bonden fikk også dokumentert hvordan tilsynets folk kjøpslo med bonden om å slette tilsynsrapporten. Alt kommer frem i en fersk NRK-sak.

Mens Mattilsynet snakker om å "gå noen runder internt" med buksa nede på knærne, tar politiadvokat Sigve Espeland ansvar og varsler etterforskning for tjenestefeil og myndighetsmisbruk. – Det er viktig for allmennheten at vi kan kartlegge hva som skjedde og hva som gikk galt, sier han til NRK.

Varslerbondens advokat stiller allerede det åpenbare spørsmålet: Hva var motivet for å skrive en falsk rapport? Var det å få bukt med den pelsnæringen som også mange i byråkratiet har et distansert dårlig forhold til?

Det er av mindre interesse om mistanken er berettiget. For mange bønder er begeret fullt for lengst. Av en veterinærforening som støtter å legge ned næringen, men der det store flertallet av medlemmer aldri har holdt i en mink. Av politikere som ett år vedtar at næringen har en fremtid, og som neste år vedtar å forby den etter krav fra et mini-regjeringsparti. Av KSL-revisorer som angriper dyrehold i media.

Mange av de bøndene jeg kjenner, sier de ser en fiende når Mattilsynet kommer til gards. Ubehagelighetene er for mange, kulturkollisjonene for hyppige, og alt sirkulerer i produsentmiljøene: Har du hørt, jeg fikk spørsmål om det var vallaken som var far til føllet! Naboen fikk beskjed om å gå opp i bingen til oksene og sette øremerke der og da!

Annonse

Så går vandrehistoriene, om kontrolløren som ville at kyrne skulle få melkefri i helga, og om hesten som vant kåring den ene dagen, men ble stemplet som "i dårlig forfatning" av Mattilsynet den neste. Om sauer som Mattilsynet sendte til tvangsslakting etter dårlig stell, men som fikk trekk i slakterioppgjøret på grunn av at de var for fete.

Det er som med eventyr og helgenlegender: Det viktige er ikke om historiene er sanne. Det viktige er at de oppstår og florerer i en næring som forstår at de godt kan være sanne.

Hverdagen for Mattilsynets ansatte kommer til å bli kameraer og sure nabovitner fra de kommer til gards. Veterinær og bonde Merete Støvring har selv vært leder i Mattilsynet.

– Film inspektørene, alt de gjør, sier og ser på. Ta bilder av alt de tar bilder av. Det er ingen kontroll med hva Mattilsynets ansatte foretar seg, melder Støvring.

Oppsummert

Vill sak

1 Mattilsynet skrev en bunnfalsk tilsynsrapport. Så forsøkte de å få bonden med på å holde den hemmelig.

Rettssikkerhet

2 Mobilkameraet er bondens våpen mot Mattilsynet. Stillingskrigen ødelegger for dyrevelferd og matsikkerhet.

Må få konsekvenser

3 Tillitskrisen mellom Mattilsynet og bøndene må løses, og den må løses i Mattilsynet.

Bønder jobber ofte alene i fjøset. Praktiske ferdigheter og håndverk gir ikke i seg selv ballast til å turnere byråkratiske formuleringer. Men mobiltelefonen har alle bøndene i fjøsdressen. Mobilkameraet er en måte for bøndene å ta tilbake kontroll, og styrke sin stilling i møte med et autoritativt tilsyn de har stadig mindre tillit til.

For dyrevelferd og mattrygghet er denne stillingskrigen ødeleggende. Mattilsynets mange dyktige ansatte og landets mange dyktige bønder lever i en symbiose. De lager et felles produkt: Trygg mat og beredskap.

Det er nok derfor at derfor lederen for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) vil ha en uavhengig gransking av Mattilsynet.

Landbruksministeren lurer på om skandalen i Sandnes er et engangstilfelle. Det gjør jeg også. Er det slik at da seksjonslederen i Mattilsynet i juni i fjor satte seg ned seg ned for å skrive rapport om et fjøs i Sandnes hun aldri har vært i, så var det etter boka?

Hvis ja, så må Mattilsynet brenne boka og skrive en ny. Etter NRKs avsløringer står Mattilsynet på leirføtter i sitt arbeid med å bygge nødvendig tillit i landbruksnæringen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mann tiltalt for grove seksuelle overgrep mot 40 hunder