Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kåre Lund-Høie til minne

Kåre Lund-Høie døde 16. februar, 90 år gammel. Kåre hadde sin oppvekst i Eidsberg i Østfold og ble utdannet som forstkandidat fra NLH (nå NMBU) i 1960.

Forsker: Kåre Lund-Høie la gjennom sitt yrkesaktive liv ned en betydelig forskningsinnsats. Foto: Erling Fløistad/Nibio
Forsker: Kåre Lund-Høie la gjennom sitt yrkesaktive liv ned en betydelig forskningsinnsats. Foto: Erling Fløistad/Nibio

Kåre ble ansatt ved Statens Plantevern (senere Planteforsk Plantevernet) i 1960 og arbeidet der til han gikk av med pensjon. Han fikk i 1966 Mastergraden i plantefysiologi ved University of California, og i 1987 oppnådde han kompetanse som professor. Fra 1997 var Kåre Lund-Høie professor II ved NLH.

Kåre Lund-Høie la gjennom sitt yrkesaktive liv ned en betydelig forskningsinnsats knyttet til opptak og transport av ugrasmidler (herbicider) i planter. Hans forskning har også vært viktig for å redusere miljøbelastningen ved bruk av plantevernmidler.

Kåres arbeid var særlig knyttet til skoglig foryngelse og produksjon av skogplanter. Han var opptatt av å gi skogplantene gode etableringsvilkår og arbeidet hans har fortsatt aktualitet. Jernbaneverket fikk også i mange år nytte av Kåres kunnskap i arbeidet med å løse spørsmål knyttet til vegetasjonskontroll langs jernbanen.

I tillegg til en betydelig internasjonal publisering, var Kåre i hele sin yrkeskarriere opptatt av å gjøre forsøksresultatene kjent for yrkesutøvere og han bidrog med et betydelig antall fagartikler og foredrag i ulike fora.

Kåre var en meget god formidler. Også studenter ved NLH fikk glede av Kåres kunnskap gjennom undervisning i faget herbologi, og gjennom hans veiledning av et stort antall studenter til hovedfag og doktorgrad.

I 2002 ble Kåre tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt omfattende arbeid med forskning og kunnskapsformidling.

Kåre var i besittelse av en betydelig fagkunnskap, men var også en kollega med omsorg for sine kollegaer og medmennesker. Han satte også familien høyt og våre tanker går nå til Anna-Birgithe og øvrig familie.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vikarierende motiv