Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jan Netland til minne

Jan Netland døde 21. januar, 70 år gammel. Vi har mistet en dyktig leder, ugrasforsker og kjær kollega.

Bred karriere: Jan Netland hadde en lang og bred karriere innen ugrasforskning i Norge. Foto: Nibio
Bred karriere: Jan Netland hadde en lang og bred karriere innen ugrasforskning i Norge. Foto: Nibio

Jan var født i Kvinnherad og hadde sin utdanning som sivilagronom fra NLH (nå NMBU), hvor han ble uteksaminert i 1976. I 1985 ble han samme sted tildelt Dr. scient. graden innen herbologi.

Jan gikk gradene innen ugrasforskningen fra vitenskapelig assistent ved Statens plantevern i 1977 og seinere forsker samme sted. I fem år arbeidet Jan i det private næringsliv inntil han kom tilbake til forskningen i 1990.

Fra 1998 til 2013 var han avdelingsleder og forskningssjef innen ugras ved Planteforsk Plantevernet og fra 2006 i Bioforsk. I 2013 valgte Jan å gå over i en forskerstilling innen ugras, og fortsatte i den etter at NIBIO ble opprettet i 2015 og fram til han ble pensjonist i 2018.

Jan hadde en lang og bred karriere innen ugrasforskning i Norge og arbeidet både med ugras i grønnsaker, frukt, bær, korn, oljevekster og grasmark. Han så tidlig behovet for forskning på tiltak mot fremmede arter og var aktiv i internasjonale forskernettverk.

Han var en dyktig forsker med fokus på praktiske løsninger og var en ettertraktet foredragsholder i landbruksnæringa. Jan underviste også ved NMBU og var veileder for studenter. I tillegg til tradisjonell kjemisk ugraskontroll var Jan opptatt av nye måter å bekjempe ugras på. Han var blant annet foregangsmann innen presisjonskontroll av ugras.

Jan var en meget trivelig og arbeidsom kollega. Han var opptatt av folka rundt seg og var meget hjelpsom overfor sine kollegaer. Jan hadde glimt i øyet og var med på å skape et godt arbeidsmiljø. De siste åra hadde Jan helseproblemer, men også da stod han på mer enn det en kunne forvente.

Våre tanker går til Berit, de to barna og barnebarna som Jan satte så høyt. Vi lyser fred over Jan sitt gode minne!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Borch, hvordan er fremtiden?