Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bjørn Unneberg til minne

Bjørn Unnebergs tanker har fått plass i Senterpartiets praktiske politikk.

Til minne: Bjørn Unneberg (1928-2020). Foto: Senterpartiet
Til minne: Bjørn Unneberg (1928-2020). Foto: Senterpartiet

Bjørn Unneberg døde 5. januar 2020. Han var født i Stokke i Vestfold 23. februar i 1928, men flyttet til garden Brudalen i Ullensaker i 1957. Garden ligger på sørsida av Gardermovegen sør for flyplassen, det vil si i det området som det var bestemt at OSL skulle ekspropriere. Som for mange andre ble dette en stor påkjenning for familien Unneberg, og i 2001 flyttet de til Oslo.

Etter cand.jur. i 1949 arbeidet Unneberg som juridisk rådgiver for flyselskapet Widerøe og planleggingsfirmaet Andersen og Sjånes. Han begynte sin politiske løpebane i Ullensaker kommunestyre og formannskap fra 1959 til 1971 og i Akershus fylkesting fra 1967 til 1977. Han var stortingsrepresentant for Akershus Senterparti i to perioder fra 1969, og leder for justiskomiteen fra 1973 til 1977. Han var sorenskriver i Eidsvoll fra 1977 til 1997

Annonse

Unneberg har skrevet fagbøker om samfunnsplanlegging og juss, men bøker om politikk er mest kjent: «Grønn sosialisme for utkantproletarer» 1971, «Arbeider og bonde» 1977 og «Per Borten» 1988. Han var redaktør for Senterpartiets tidsskrift, Senit, i 10 år.

Særlig boka fra 1971 skapte debatt innad i Senterpartiet. Unnebergs tanker var kontroversielle i partiet. Men alt under EF-kampen i 1972 bidro han sterkt til å klargjøre Senterpartiets holdning og gi meningene et ideologisk fundament. I Ullensaker fikk hans tanker innflytelse alt i 1981 bl.a. ved konstitueringen av kommunestyret da Senterpartiet fikk ordføreren og Arbeiderpartiet varaordføreren. Når det har vært rødgrønt flertall i kommunestyret, har det også blitt rødgrønt samarbeid.

Unnebergs tanker har fått plass i Senterpartiets praktisk politikk også sentralt. På 1990-tallet samarbeidet Sp med Ap-regjeringene om statsbudsjettet. Og Unnebergs tanker hadde beredt grunnen for at Sp kunne gå inn i den rødgrønne regjeringen i 2004.

I dagens Sp-politikk er det mye en kan kjenne igjen som Unnebergs tanker.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Frp klatrer på ny meningsmåling