Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet i keiserens nye klær

Mattilsynets agering ovenfor bønder med besetninger av utegående høns, framstår som keiserens nye klær.

For oss som hadde hønene ute til tross for portforbud, handlet det om å sette dyrevelferd først. Vi gjorde det ikke for å trosse lover og regler, men vi gjorde det for å følge naturens prinsipper, skriver kronikkforfatterne. Foto: Siri Juell Rasmussen
For oss som hadde hønene ute til tross for portforbud, handlet det om å sette dyrevelferd først. Vi gjorde det ikke for å trosse lover og regler, men vi gjorde det for å følge naturens prinsipper, skriver kronikkforfatterne. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det såkalte portforbudet for tamhøns ble opphevet 3. september. Som bonde med utegående høns som driftsform, synes vi fortellingen om keiserens nye klær på en illustrerende måte tematiserer Mattilsynets handlingsmønster det siste året, med vedvarende portforbud for fjørfe.

Keiseren trodde han hadde de flotteste klær på seg, og folket hyllet ham. Helt til en liten gutt tok mot til seg og bemerket at Keiseren var naken. Mattilsynets agering ovenfor bønder med besetninger av utegående høns, framstår nå som keiserens nye klær.

Tilsynet fremstiller det som om portforbudet har reddet fjørfenæringen fra en katastrofal dødelig fugleinfluensa. Men realitetene bak sommerens portforbud er; to døde fugler funnet den 14. juli og 29. juli, fortsatt ingen påvist smitte mellom utegående fjørfe og inn i lukkede anlegg, og fortsatt ingen fremlagt dokumentasjon som viser at utegående besetninger utgjør en smitterisiko.

Europeiske studier om hvorledes fugleinfluensa oppstår og spres, dokumenterer tvert imot at smitte oppstår i store industrielle anlegg med helt genetisk like fugler. Derfra muterer smitten som følge av stor dyretetthet. Smitte spres så via transport og handel med fjørfe.

"Tusenvis av høns har heldigvis fått leve det gode liv ute i det fri i sommer, uavhengig av hva som foregikk på Mattilsynets kontorer."

Sunne og immunsterke utegående fjørfe i småskala produksjonsformer er ikke smittespredere i denne sammenheng. Derfor kan ikke Mattilsynet vise til ett aktuelt tilfelle hvor småskala fjørfehold er involvert i smittespredning.

«Vi vet at portforbudet trosses», uttalte Mattilsynet til Vestby Avis i august. En slik analyse av situasjonen er vi helt enige i!

Annonse

For oss som hadde hønene ute til tross for portforbud, handler det om å sette dyrevelferd først. Vi gjorde ikke dette for å trosse lover og regler, men vi gjorde det snarere for å følge naturens prinsipper og bygge opp gode økosystem lokalt. Er ikke dette dit vi vil med landbruket vårt?

I Nationen 25. august, hevder Anne Marie Jahr i Mattilsynet at «Strategien med portforbud har vært vellykket», da det har forhindret smitte via ville fugler og inn i lukkede kommersielle besetninger med tamhøns. Hvordan kan et vedtak som i stor grad ikke ble fulgt, fremstå som vellykket? Dette fremstår som blendverk.

Bakgrunnen for tillitsbruddet mellom Mattilsynet og bøndene er manglende dokumentasjon på smitteoverføring mellom utegående høns og fjørfe i lukkede industrielle anlegg. Vi har altså ved mange anledninger bedt om dokumentasjon på hvorfor vi skulle stenge fuglene våre inne. Det har vi ikke fått. Sannsynligvis fordi denne dokumentasjonen ikke finnes, eller står svakt.

Slike inngripende tiltak kan ikke overlates til Mattilsynets forgodtbefinnende.

Det eneste som ble sagt i denne sammenheng er at smitten overføres til lukkede anlegg via ville fugler. Likevel åpnet Mattilsynet – midt i portforbudsperioden – opp for tidligjakt på gås, som er en kjent smittebærer av hønseinfluensa. Begrunnelsen var at det er «lavt smittetrykk». På samme vis tillot Mattilsynet også å slippe løs 7500 tamme fasaner og rapphøns ut i skogen som trening for jakt, før portforbudet var opphevet.

Vi som kjemper for at hønene skal få utøve sin naturlige atferd utendørs, vil fortsette å drive som vi har gjort, uavhengig av Mattilsynets eventuelle fremtidige vedtak. Skal tilsynet fremstå troverdig, må deres handlinger bære preg av gjennomsiktighet og argumentasjon.

Tusenvis av høns har heldigvis fått leve det gode liv ute i det fri i sommer, uavhengig av hva som foregikk på Mattilsynets kontorer. Dette tolker vi som en seier. Utegående, beitende dyr er tross alt en del av fremtidens landbruk. Eventyr eller ei.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ønskeliste til en ny regjering