Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viruset kan føre til sult

Lønningene går drastisk ned, samtidig som matvareprisene går opp. Koronaviruset kan i verste fall føre til at mange mennesker dør av sult.

De samfunnsmessige konsekvensene av covid-19 rammer verdens allerede svakeste hardest. Her fra Pakistan. Foto: NTB / AP Photo/Fareed Khan
De samfunnsmessige konsekvensene av covid-19 rammer verdens allerede svakeste hardest. Her fra Pakistan. Foto: NTB / AP Photo/Fareed Khan

Koronaviruset har nådd Det hvite hus i USA, president Donald Trump og hans kone Melania har testet positivt på covid-19. I seg selv er det bevis på at influensaviruset kan ramme alle, det skiller ikke mellom fattig og rik. Storbritannias Boris Johnson ble alvorlig syk av smitten. Verdensledere som lever beskyttede liv med store ressurser går altså ikke fri.

Men pandemien rammer likevel de dårligst stilte mye hardere. Som følge av smitteverntiltak, nedstenginger og konkurser er millioner av mennesker kastet ut i arbeidsledighet. Etter et halvt år med slik unntakstilstand har lønnsinntektene på verdensbasis falt med ti prosent, ifølge Klassekampen, i all hovedsak fordi folk mister jobben i stort omfang.

Samtidig stiger prisene på mat. Folk har rett og slett ikke råd til å skaffe seg det de trenger. Det forsterker krisen og de alvorlige problemene pandemien påfører vanlige mennesker. Det rammer ikke bare deler av Afrika, men også konfliktområder som Syria, Jemen og Libanon. Og USA.

Det handler ikke så mye om mengden mat og råvarer, men mer om distribusjonen av den. Koronakrisen gjør det dyrere å transportere mat, og flere land har lagt restriksjoner på eksport. De vil beholde det de kan selv og trygge egen matsikkerhet for sin befolkning.

Annonse

FNs matvareprogram advarer nå om risikoen for økt feil- og underernæring, og relaterte sykdommer som ofte følger i kjølvannet. Sammen kan det kreve flere dødsfall totalt enn covid-19 i seg selv. Så langt har koronasmitten tatt mer enn én million menneskeliv.

Organisasjonen Oxfam, som jobber mot fattigdom, varsler at så mange som 12.000 mennesker kan dø av sult daglig når vi når slutten av 2020.

De påpeker samtidig at mens 400 millioner jobber er borte på verdensbasis og vi kan risikere at så mye som en halv milliard mennesker faller ut i fattigdom, er det alltid noen som tjener svært gode penger på krisen.

32 av verdens største selskaper har økt sin fortjeneste med til sammen 109 milliarder dollar det siste året, ifølge undersøkelser Oxfam har gjort. I stor grad går det på bekostning av lavtlønnte arbeidere, ved å unngå skattlegging og å ta ut utbytte til noen svært få velstående menn. At koronaen "rammer blindt" er en sannhet med modifikasjoner.

De samfunnsmessige konsekvensene av covid-19 vil påvirke hele verden - ikke minst verdens allerede svakeste - i svært lang tid framover. På den positive siden er bevisstheten om matsikkerhet økt. Behovet for nasjonal produksjon av mat og større grad av selvforsyning er grundig satt på dagsorden. Framover må myndighetene sikre at norsk matproduksjon er lønnsom, trygg og bærekraftig. Det vil komme flere kriser.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Representerer ikke nordnorske bønder arbeidsplasser?