Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Virker handlingsplanen mot villsvin?

Villsvinene sprer seg i Norge. Regjeringa må redegjøre for om handlingsplanen virker etter intensjonene. Og om eventuelle nye tiltak må settes inn.

Villsvin: Har regjeringa oppdatert oversikt over hvor mange villsvin det finnes i Norge nå?     Illustrasjonsfoto: Erik Mandre/Mostphotos
Villsvin: Har regjeringa oppdatert oversikt over hvor mange villsvin det finnes i Norge nå? Illustrasjonsfoto: Erik Mandre/Mostphotos

Det geografiske området der villsvin kan påtreffes i Norge begynner å bli veldig stort, advarte, Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening, og Peer Ola Hofmo, Overveterinær Norsvin SA, her i Nationen i februar.

Veterinærene viste til at villsvinene, som trengte seg inn over grensa i Østfold, nå har beveget seg stadig lenger nord og lenger vest i Norge. I januar ble det felt et villsvin i Verdal i Trøndelag. Aldri tidligere er det sett villsvin så langt nord i Norge. Noen uker senere ble det skutt villsvin i Hallingdal, dit det hadde funnet veien gjennom store mengder snø.

"Beregningene viser at det er plass til, og egnet habitat for opptil 220.000 dyr i et 50-årsperspektiv. Hvis man tar hensyn til topografi og naturlige hindringer for spredning, er det realistisk å frykte at det kan være cirka 40.000 villsvin i Norge i 2030", skriver Moseng og Hofmo.

I fjor høst anslo veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud, at det trolig var rundt 3000 villsvin i landet. Tronerud mente det var grunn til å tro at det allerede i fjor ble reprodusert mer villsvin her i landet enn antallet som vandrer inn fra Sverige.

Veterinærene Moseng og Hofmo peker på at Norge har et tidsvindu nå – kanskje det går et par år før vi får etableringer av villsvin i store områder. De kritiserer regjeringas handlingsplan for å være for vag i møtet med det faktiske problemet med villsvin.

Annonse

"For bønder og veterinærer holder det ikke å lese om villsvinobservasjoner i lokalavisen. Det trengs systematisk kartlegging og effektive utryddingstiltak for å stoppe utbredelsen", mener veterinærene.

Villsvin tar med seg sykdommer som er farlige for både dyr og mennesker. I tillegg gir villsvin vesentlige faunaødeleggelser og redsel for ferdsel i mange regioner.

Torsdag kunne Nationen også melde at villsvin som roter opp jorda i jakt etter mat, samtidig frigjør like mye CO2 som 1 million biler, ifølge forskere.

Det er forskere ved The University of Queensland i Australia og The University of Canterbury i New Zealand, som har forsket på villsvins globale innvirkning på utslippene av karbondioksid (CO2).

"Villsvin er som traktorer, de pløyer opp bakken på jakt etter mat", sier forsker Christopher O'Bryan, i en pressemelding fra det australske universitetet. Samtidig frigjør de altså CO2 som er bundet i bakken. Så mye som rundt 4,9 millioner tonn, like mye som utslippsmengden fra 1,1 million biler, hvert år – om vi skal tro de australske forskerne.

Det er på tide at Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) redegjør for om handlingsplanen mot villsvin gir resultater etter intensjonen: Færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område.

For å si det med veterinærene Moseng og Hofmo: "Planen må oppdateres og endres når forutsetningene endrer seg. Nødvendigheten av dette har vi lært under koronaepidemien."

Neste artikkel

Er avvikling framtida?